Aktien och ägare

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 11 445 100, varav 2 045 900 A-aktier med tio röster och 9 399 200 B-aktier med en röst vardera. Bolaget hade per 28 februari 2017 167 aktieägare. Sedan hösten 2003 är bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Bolaget är sedan årsstämman 2011 ett publikt aktiebolag.

Ägare

FM Mattsson Mora Group har 167 aktieägare, huvudsakligen från grundarfamiljerna. Tabellen nedan utvisar de tio största ägarna i bolaget per 28 februari 2017.

Namn/företag

Antal aktier 
totalt

Antal aktier
av serie A

Antal aktier
av serie B

Andel av
aktiekapital, %

Andel av
röster, %

Tibia Konsult AB

1 710 500

229 000

1 481 500

14,95

12,63

LK Finans AB

1 146 510

228 900

917 610

10,02

10,74

Mats Mattsson

674 500

134 900

539 600

5,89

6,33

Anna Mattson-Svensson

594 000

118 800

475 200

5,19

5,57

Jan Söderberg Förvaltning AB

565 990

0

565 990

4,95

1,90

Allba Holding AB

400 032

0

400 032

3,50

1,34

Ulla Hermansson

356 400

0

356 400

3,11

1,19

Rosebo Kapital AB

342 000

0

342 000

2,99

1,15

Gunnar Eriksson

251 200

50 300

200 900

2,19

2,36

Agneta Eriksson

228 700

49 600

179 100

2,00

2,26

Total 10 största ägare

6 269 832

811 500

5 458 332

54,78

45,46

Övriga ägare

5 175 268

1 234 400

3 940 868

45,22

54,54

2017-03-28