Aktien och ägare

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 13 445 100, varav 2 027 900 A-aktier med tio röster och 11 417 200 B-aktier med en röst vardera. Bolaget hade per 31 maj 2017 3304 aktieägare. Sedan hösten 2003 är bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Bolaget är sedan årsstämman 2011 ett publikt aktiebolag.

Ägare

FM Mattsson Mora Group har 3304 aktieägare, huvudsakligen från grundarfamiljerna. Tabellen nedan utvisar de tio största ägarna i bolaget per 31 maj 2017.

Namn/företag

Antal aktier 
totalt

Antal aktier
av serie A

Antal aktier
av serie B

Andel av
aktiekapital, %

Andel av
röster, %

Tibia Konsult AB

1 710 500

229 000

1 481 500

12,7

11,9

LK Finans AB

1 146 510

228 900

917 610

8,5

10,1

Svolder

1 000 000

0

1 000 000

7,4

3,2

Mats Mattsson

674 500

134 900

539 600

5,0

6,0

Anna Mattsson-Svensson

594 000

118 800

475 200

4,4

5,2

Jan Söderberg Förvaltning AB

565 900

0

565 900

4,2

1,8

Alba Holding AB

400 032

0

400 032

3,0

1,3

Ulla Hermansson

356 400

0

356 400

2,7

1,1

Nordea Investment Funds

345 889

0

345 889

2,6

1,1

Gunnar Eriksson

251 200

50 300

200 900

1,9

2,2

Total 10 största ägare

7 045 021

761 900

6 283 121

52,4

43,9

Övriga ägare

6 400 079

1 266 000

5 134 079

47,6

56,1

2017-06-12