Aktien och ägare

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 13 445 100, varav 2 024 700 A-aktier med tio röster och 11 420 400 B-aktier med en röst vardera. Bolaget hade per 29 juni 2018 2 890 aktieägare. Sedan hösten 2003 är bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Bolaget är sedan årsstämman 2011 ett publikt aktiebolag.

Ägare

FM Mattsson Mora Group har 2 890 aktieägare, huvudsakligen från grundarfamiljerna. Tabellen nedan utvisar de tio största ägarna i bolaget per 29 juni 2018.

Namn/företag

Antal aktier 
totalt

Antal aktier
av serie A

Antal aktier
av serie B

Andel av
aktiekapital, %

Andel av
röster, %

Tibia Konsult AB

1 710 500

229 000

1 481 500

12,02

11,91

LK Finans AB

1 146 510

228 900

917 610

8,53

10,13

Mats Mattsson

674 500

134 900

539 600

5,02

5,96

Anna Mattsson-Svensson

594 000

118 800

475 200

4,42

5,25

Svolder AB

1 469 990

0

1 469 990

10,93

4,64

Gunnar Eriksson

251 200

50 300

200 900

1,87

2,22

Agneta Eriksson

228 700

49 600

179 100

1,70

2,13

Lena Hermansson

145 375

58 875

86 500

1,08

2,13

Peter Hermansson

145 375

58 875

86 500

1,08

2,13

Eva Peterson

145 375

58 875

86 500

1,08

2,13

Total 10 största ägare

6 561 525

988 125

5 523 400

47,73

48,63

Övriga ägare

6 883 575


1 036 575

5 897 000

52,27

51,37

2018-07-10