Resultaträkningar

Helår
MSEK201620152014201320122011
Nettoomsättning1 109,21 112,6969823,7860,5918,6
Kostnad för sålda varor-736,1-739,2-652,1-559,6-586-624,4
Bruttoresultat373,0373,4316,9264,1274,5294,2
Rörelsekostnader-289,8-276,5-264,5-198,4-239,6-222,5
Övriga rörelseintäkter och kostnader1,3-11,2-4,24,33,44,7
Andra vinster/förluster - netto-3,5
Finansiella instrument mässing0,0-10,3
Rörelseresultat84,685,748,370,038,369,6
Finansiella poster – netto-2,5-5,0-5,5-2,5-3,6-4,7
Resultat före skatt82,180,742,867,534,764,9
Inkomstskatt-17,4-19,1-11,6-15,8-2,1-19,2
Periodens resultat64,761,631,251,732,645,7
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-11,85,6-20,113,9-0,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat2,64-1,344,6-3,1
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser8,7-3,53,5-0,5-0,20,1
Säkring av mässing4,4-1,20,90,9-1,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-10,3-0,2-0,20,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare67,761,419,962,731,145,8
Resultat per aktie
Resultat per aktie (kronor)5,665,382,724,512,854,00
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)11,411,411,411,411,411,4
Kvartal2017201620152014201320122011
MSEKJan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr- junijan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-mar
Nettoomsättning291,5261,7245,4303,4298,6269,7261,8288,4292,6243,0238,20262,10225,60189,10181,90229,30223,30197,60186,90240,10235,90209,20203,50252,80253,10
Kostnad för sålda varor-183,2-183,2-161,6-203,9-187,3-184,9-176,8-190,5-187,1-164,4-160,10-176,00-151,50-135,00-124,70-157,20-142,50-142,50-130,90-163,60-149,00-150,40-137,10-168,20-168,60
Bruttoresultat108,478,583,899,5111,384,885,097,9105,578,678,1086,1074,1054,1057,2072,1080,8055,1056,0076,5086,9058,8066,4084,6084,50
Rörelsekostnader-76,2-72,7-65,9-76,5-74,6-73,3-63,3-68,5-71,3-74,3-61,30-73,20-55,80-50,60-42,20-50,50-55,10-61,00-45,80-68,10-64,70-55,30-53,80-57,70-55,80
Övriga rörelseintäkter och kostnader-0,2-1,71,00,61,4-3,8-2,8-1,7-2,7-3,7-0,500,40-0,300,201,000,502,601,200,50-0,302,000,900,701,401,70
Andra vinster/förluster - netto0,003,50
Finansiella instrument mässing0,000,000,004,50-8,90-0,80-5,10
Rörelseresultat32,04,018,923,638,17,818,827,731,50,616,3013,3018,003,7016,0022,1028,30-4,7010,708,1024,2012,404,4027,5025,30
Finansiella poster – netto-1,3-0,80,3-0,6-1,4-1,5-0,8-1,4-1,3-1,7-1,00-1,90-0,80-0,30-1,10-0,40-0,80-0,20-1,20-0,60-1,60-0,60-1,20-1,40-1,50
Resultat före skatt30,73,219,223,136,66,318,026,330,2-1,115,3011,4017,203,4014,9021,7027,50-4,909,507,5022,6011,803,2026,1023,80
Inkomstskatt-6,50,2-4,4-4,6-8,5-1,0-3,6-6,8-7,7-0,9-3,20-2,30-5,20-1,20-2,90-5,40-6,3010,80-3,30-2,80-6,80-4,10-2,40-5,70-7,00
Periodens resultat24,23,414,818,428,25,214,419,522,5-2,012,109,1012,002,2012,0016,3021,205,906,204,7015,807,700,8020,4016,80
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner0,00,8-5,0-7,60,06,2-0,72,9-2,8-12,8-3,40-3,900,0010,401,202,200,00-0,20-0,10-0,10-0,10
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,0-0,21,11,70,0-1,50,1-0,80,83,30,600,800,00-2,30-0,30-0,500,000,10
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser-0,3-0,34,61,23,1-4,64,4-3,1-0,45,0-2,100,400,100,20-0,300,40-0,700,20-0,300,40-0,20-1,000,400,80-0,10
Säkring av mässing-0,72,20,61,40,20,1-0,6-0,90,3-0,10,401,20-0,601,001,10-0,50-0,70-1,100,40-1,901,20
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,2-0,5-0,1-0,30,00,00,10,2-0,10,0-0,10-0,200,10-0,20-0,300,100,200,20-0,100,50-0,30
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare23,35,416,014,731,55,517,917,820,1-6,67,507,4011,6011,3013,4018,0020,005,106,103,6016,406,701,2021,2016,70
Resultat per aktie
Före och efter utspädning (kronor)2,110,291,291,612,460,461,261,701,96-0,171,060,801,050,191,051,421,850,520,540,411,380,680,071,781,47
Genomsnittligt antal aktier, m11,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,4
Delår2017201620152014201320122011
MSEKjan-marjan-decjan-septjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan- sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-mar
Nettoomsättning291,51 109,2847,4602,0298,61 112,6842,8581292,6969726487,8225,6823,7634,6452,6223,3860,5662,9476235,9918,6709,4505,9253,1
Kostnad för sålda varor-183,2-736,1-552,9-391,2-187,3-739,2-554,3-377,6-187,1-652,1-487,6-327,6-151,5-559,6-424,6-299,7-142,5-586-443,5-312,9-149-624,3-473,9-336,8-168,6
Bruttoresultat108,4373,0294,5210,8111,3373,4288,5203,4105,5316,9238,4160,274,1264,1210,0152,980,8274,5219,4163,486,9294,3235,5169,184,5
Rörelsekostnader-76,2-289,8-217,0-151,1-74,6-276,5-203,1-139,7-71,3-264,4-190,2-129-55,8-198,4-147,8-105,6-55,1-239,6-178,6-132,7-64,7-222,6-167,3-113,5-55,8
Övriga rörelseintäkter och kostnader-0,21,33,12,11,4-11,2-7,5-4,5-2,7-4,19-0,50,1-0,34,34,13,12,63,42,21,624,73,83,11,7
Andra vinster/förluster - netto0003,500
Finansiella instrument mässing0000-10,3-14,8-5,9-5,1
Rörelseresultat32,084,680,661,738,185,777,959,231,548,347,731,3187066,350,428,338,343,032,324,269,657,252,825,3
Finansiella poster – netto-1,3-2,5-1,7-2,0-1,4-5-3,5-2,7-1,3-5,5-3,8-2,7-0,8-2,5-2,2-1,2-0,8-3,6-3,4-2,2-1,6-4,7-4,1-2,9-1,5
Resultat före skatt30,782,178,959,736,680,774,456,530,242,843,928,617,267,564,149,227,534,739,630,122,664,953,149,923,8
Inkomstskatt-6,5-17,4-17,5-13,1-8,5-19,1-18-14,5-7,7-11,6-10,7-7,5-5,2-15,8-14,6-11,7-6,3-2,1-12,9-9,6-6,8-19,2-15,1-12,7-7,0
Periodens resultat24,264,761,446,628,261,656,44222,531,233,221,11251,749,537,521,232,626,720,515,845,738,037,216,8
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner0-11,8-12,6-7,605,6-0,70-2,8-20,1-7,3-3,9013,93,52,30-0,2-0,2-0,2-0,1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat02,642,81,70-1,30,100,84,61,40,80-3,1-0,8-0,500,10,1
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser-0,38,7494,43,1-3,51,1-3,5-0,43,5-1,60,50,1-0,5-0,7-0,4-0,7-0,2-0,40-0,30,11,10,7-0,1
Säkring av mässing-0,74,442,21,60,2-1,2-1,3-0,60,30,910,6-0,60,9-0,1-1,2-0,7-1,3-0,1-0,71,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,2-1,0-0,5-0,30,00,250,30,1-0,1-0,2-0,2-0,10-0,200,30,20,200,2-0,2
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare23,367,762,346,431,561,455,938,020,119,926,51911,662,751,438,020,031,126,119,916,445,839,137,916,7
Resultat per aktie
Före och efter utspädning (kronor)2,115,664,074,072,465,384,923,671,962,722,91,851,054,514,333,271,852,852,30,541,384,003,323,251,47
Genomsnittligt antal aktier, m11,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,4
2015-05-26