Finansiell kalender

2018-08-23

Delårsrapport för perioden april-juni 2018

Lägg till i Outlook
2018-10-26

Delårsrapport för perioden juli-september 2018

Lägg till i Outlook
2019-02-21

Bokslutskommuniké 2018

Lägg till i Outlook

2017

2017-08-24

Delårsrapport för perioden april–juni 2017

2017-05-11

Årsstämma 2017

2017-05-11

Delårsrapport för perioden januari-mars 2017

2017-02-16

Bokslutskommuniké 2016

2018

2018-10-26

Delårsrapport för perioden juli-september 2018

2018-08-23

Delårsrapport för perioden april-juni 2018

2018-05-15

Årsstämma 2018

2018-05-04

Delårsrapport för perioden januari-mars 2018

2018-03-29

Årsredovisning 2017

2018-02-14

Bokslutskommuniké 2017

2019

2019-02-21

Bokslutskommuniké 2018

2017-05-17