Finansiell kalender

2017-05-11

Delårsrapport för perioden januari-mars 2017

Lägg till i Outlook
2017-05-11

Årsstämma 2017

Lägg till i Outlook
2017-08-24

Delårsrapport för perioden april–juni 2017

Lägg till i Outlook
2017-10-31

Delårsrapport för perioden juli-september 2017

Lägg till i Outlook
2018-02-14

Bokslutskommuniké 2017

Lägg till i Outlook
2018-05-15

Delårsrapport för perioden januari-mars 2018

Lägg till i Outlook
2018-05-15

Årsstämma 2018

Lägg till i Outlook

2013

2013-11-07

Delårsrapport för perioden juli-september 2013

2013-08-29

Delårsrapport för perioden april-juni 2013

2013-05-08

Delårsrapport för perioden januari-mars 2013

2013-05-07

Årsstämma 2013

2014

2014-10-24

Delårsrapport för perioden juli–september 2014

2014-08-28

Delårsrapport för perioden april–juni 2014

2014-05-15

Delårsrapport för perioden januari–mars 2014

2014-05-14

Årstämma

2014-02-27

Bokslutskommuniké 2013

2015

2015-10-22

Delårsrapport för perioden juli-september 2015

2015-08-28

Delårsrapport för perioden april-juni 2015

2015-05-13

Delårsrapport för perioden januari-mars 2015

2015-05-12

Årsstämma 2015

2016

2016-10-27

Delårsrapport för perioden juli-september 2016

2016-08-18

Delårsrapport för perioden april-juni 2016

2016-05-12

Årsstämma 2016

2016-05-12

Delårsrapport för perioden januari-mars 2016

2016-03-24

Årsredovisning 2015

2016-02-12

Bokslutskommuniké 2015

2017

2017-10-31

Delårsrapport för perioden juli-september 2017

2017-08-24

Delårsrapport för perioden april–juni 2017

2017-05-11

Årsstämma 2017

2017-05-11

Delårsrapport för perioden januari-mars 2017

2017-04-18

Årsredovisning 2016

2017-02-16

Bokslutskommuniké 2016

2018

2018-05-15

Årsstämma 2018

2018-05-15

Delårsrapport för perioden januari-mars 2018

2018-02-14

Bokslutskommuniké 2017

2015-05-26