Finansiell kalender

2017-08-24

Delårsrapport för perioden april–juni 2017

Lägg till i Outlook
2017-10-31

Delårsrapport för perioden juli-september 2017

Lägg till i Outlook
2018-02-14

Bokslutskommuniké 2017

Lägg till i Outlook
2018-05-15

Delårsrapport för perioden januari-mars 2018

Lägg till i Outlook
2018-05-15

Årsstämma 2018

Lägg till i Outlook

2017

2017-10-31

Delårsrapport för perioden juli-september 2017

2017-08-24

Delårsrapport för perioden april–juni 2017

2017-05-11

Årsstämma 2017

2017-05-11

Delårsrapport för perioden januari-mars 2017

2017-04-18

Årsredovisning 2016

2017-02-16

Bokslutskommuniké 2016

2018

2018-05-15

Årsstämma 2018

2018-05-15

Delårsrapport för perioden januari-mars 2018

2018-02-14

Bokslutskommuniké 2017

2017-05-17