Vision, affärsidé och strategier

Vision

FM Mattsson Mora Group ska vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Vi ska göra det genom en hållbar och modern design med skandinaviska rötter.

Affärsidé

Vår affärsidé bygger på att utveckla, tillverka och tillhanda­hålla lösningar för kök och badrum samt tjänster och service med högt kundvärde. Vårt erbjudande till marknaden och våra kunder baseras på attraktiv design, miljö- och hälsovänliga produkter samt hög kvalitet och innovation.

Värdegrund

Företagets gemensamma värdegrund består av tre komponenter: Kundvärde, engagemang och respekt.

Strategier

För att nå de finansiella målen har FM Mora Mattson Group definierat ett antal strategiska områden för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och långsiktigt nå visionen:

- Tillväxt och lönsamhet
- Effektivitet
- Teknik och design
- Ledarskap och medarbetare 

2015-09-07