Nomination committee 2020

Nomination Committee ahead of the 2020 AGM.

  • Hans Karlsson, Chairman
  • Mats Rylander
  • Åsa Mattsson

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedning@fmm-mora.com eller via post till FM Mattsson Mora Group AB, Box 480, SE-792 27 Mora.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2020.