Börsnotering

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm 


FM Mattsson Mora Group AB har beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission av B-aktier i syfte att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

Styrelsen för FM Mattsson Mora Group har samtidigt ansökt om notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och ansökan har godkänts. Detta markerar en viktig milstolpe i bolagets 150-åriga historia. Mer information, prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på denna webbplats.

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 10 april 2017.

2017-04-10

2017-03-30


2017-04-10