Kassaflödesanalys

Helår
MSEK201720162015201420132012
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital118,5106,0110,765,199,275,9
Förändring av rörelsekapital mm-12,06,66,72,1-5,912,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten106,6112,6117,467,293,388,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten-35,0-64,3-34,0-135,0-39,6-21,6
Kassaflöde efter investeringar71,548,383,4-67,853,767,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten52,9-62,9-63,8-19,8-41,7-63,7
Periodens kassaflöde124,4-14,719,7-87,612,03,3
Likvida medel vid periodens början32,346,126,4114,0102,098,7
Valutadifferens i likvida medel-0,70,9
Likvida medel vid periodens slut156,032,346,126,4114,0102,0
Kvartal2018201720162015201420132012
MSEKjul-septapr-junjan-marokt- decjul-septapr-junjan-marokt-decjul-septapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital26,529,323,612,920,425,235,918,829,828,139,76,730,128,434,310,840,217,323,716,724,923,134,510,920,412,532,1
Förändring av rörelsekapital mm21,7-3,4-18,427,216,79,8-41,711,711,510,7-36,822,78,14,0-16,85,4-11,0-6,4-12,818,37,5-3,3-28,423,811,11,0-23,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten48,225,95,240,137,135,0-5,830,541,238,82,929,438,232,417,516,229,210,910,935,032,419,86,034,731,513,58,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten-3,7-7,8-5,4-4,7-9,6-9,6-11,1-26,3-11,1-17,6-11,2-9,4-6,3-9,9-8,4-2,3-9,0-109,7-13,9-16,8-9,1-7,0-6,7-8,3-2,1-6,0-5,3
Kassaflöde efter investeringar44,518,0-0,235,427,525,4-16,94,230,121,2-8,320,031,922,59,113,920,2-98,9-3,018,223,312,8-0,726,429,47,53,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-0,5-42,3-0,8-1,1-1,068,3-13,3-7,9-10,9-42,1-0,2-1,0-17,9-37,1-7,8-11,9-1,2-4,3-2,5-1,9-1,5-33,3-4,94,6-4,5-50,1-4,5
Periodens kassaflöde44,0-24,3-1,034,326,593,7-30,1-3,719,2-20,8-8,519,014,0-14,61,32,019,0-103,2-5,516,321,8-20,5-5,621,924,9-42,6-0,9
Likvida medel vid periodens början130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,127,113,127,726,424,45,3108,5114,097,775,996,4102,080,155,297,898,7
Valutadifferens i likvida medel-0,30,00,0-1,50,30,20,2
Likvida medel vid periodens slut174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,127,113,127,726,424,45,3108,5114,097,775,996,4102,080,155,297,8
2015-05-26