Förändring eget kapital

Helår
MSEK2018201720162015201420132012
Ingående balans 1 januari483,2324,5348,4321,3335,7301,6336,3
Ändrad redovisningsprincip av förmånsbestämda pensioner-20,0
Justerad ingående balans 1 januari483,2324,5348,4321,3335,7301,6316,3
Nyemission-136,0-----
Emissionsutgifter, netto--4,4-----
Utdelning-40,3-40,3-91,6-34,3-34,3-28,6-45,8
Totalresultat62,067,467,761,419,962,731,1
Utgående balans504,9483,2324,5348,4321,3335,7301,6
Kvartal2018201720162015201420132012
MSEK31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar
Ingående balans 1 januari483,2483,2483,2483,2324,5324,5324,5324,5348,4348,4348,4348,4321,3321,3321,3321,3335,7335,7335,7335,7301,6301,6301,6301,6336,3336,3336,3336,3
Ändrad redovisningsprincip av förmånsbestämda pensioner-20,0-20,0-20,0-18,8
Justerad ingående balans 1 januari483,2483,2483,2483,2324,5324,5324,5324,5348,4348,4348,4348,4321,3321,3321,3321,3335,7335,7335,7335,7301,6301,6301,6301,6316,3316,3316,3317,5
Nyemission136,0136,0136,0
Emissionsutgifter, netto-4,4-4,4-4,4
Utdelning-40,3-40,3-40,30-40,3-40,3-40,30,0-91,6-91,6-91,60,0-34,3-34,3-34,30,0-34,3-34,3-34,3-28,6-28,6-28,6-45,8-45,8-45,8
Totalresultat62,050,933,018,267,456,742,423,367,762,346,331,561,455,938,02019,926,519,011,662,751,438,020,031,126,119,916,4
Utgående balans504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2321,3327,9320,4347,3335,7324,4311,0321,6301,6296,6290,4333,9
2015-05-26