Förändring eget kapital

Helår
MSEK201720162015201420132012
Ingående balans 1 januari324,5348,4321,3335,7301,6336,3
Ändrad redovisningsprincip av förmånsbestämda pensioner-20,0
Justerad ingående balans 1 januari324,5348,4321,3335,7301,6316,3
Nyemission136,0-----
Emissionsutgifter, netto-4,4-----
Utdelning-40,3-91,6-34,3-34,3-28,6-45,8
Totalresultat67,467,761,419,962,731,1
Utgående balans483,2324,5348,4321,3335,7301,6
Kvartal2018201720162015201420132012
MSEK30 sept30 jun31 mar31 dec30 sept30 jun31 mar31 dec30 sep30jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar
Ingående balans 1 januari483,2483,2483,2324,5324,5324,5324,5348,4348,4348,4348,4321,3321,3321,3321,3335,7335,7335,7335,7301,6301,6301,6301,6336,3336,3336,3336,3
Ändrad redovisningsprincip av förmånsbestämda pensioner-20,0-20,0-20,0-18,8
Justerad ingående balans 1 januari483,2483,2483,2324,5324,5324,5324,5348,4348,4348,4348,4321,3321,3321,3321,3335,7335,7335,7335,7301,6301,6301,6301,6316,3316,3316,3317,5
Nyemission136,0136,0136,0
Emissionsutgifter, netto-4,4-4,4-4,4
Utdelning-40,3-40,30-40,3-40,3-40,30,0-91,6-91,6-91,60,0-34,3-34,3-34,30,0-34,3-34,3-34,3-28,6-28,6-28,6-45,8-45,8-45,8
Totalresultat50,933,018,267,456,742,423,367,762,346,331,561,455,938,02019,926,519,011,662,751,438,020,031,126,119,916,4
Utgående balans493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2321,3327,9320,4347,3335,7324,4311,0321,6301,6296,6290,4333,9
2015-05-26