Resultaträkningar

Helår
MSEK2018201720162015201420132012
Nettoomsättning1 138,11 125,91 109,21 112,6969823,7860,5
Kostnad för sålda varor-759,8-738,2-736,1-739,2-652,1-559,6-586
Bruttoresultat378,3387,6373,0373,4316,9264,1274,5
Rörelsekostnader-307,7-298,8-289,8-276,5-264,5-198,4-239,6
Övriga rörelseintäkter och kostnader10,74,31,3-11,2-4,24,33,4
Andra vinster/förluster - netto
Rörelseresultat81,393,284,685,748,370,038,3
Finansiella poster – netto-2,5-4,0-2,5-5,0-5,5-2,5-3,6
Resultat före skatt78,889,182,180,742,867,534,7
Inkomstskatt-16,6-17,8-17,4-19,1-11,6-15,8-2,1
Periodens resultat62,271,364,761,631,251,732,6
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-3,1-8,0-11,85,6-20,113,9-0,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,51,82,64-1,344,6-3,1
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser5,43,48,7-3,53,5-0,5-0,2
Säkring av mässing-3,8-1,44,4-1,20,90,9-1,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,80,3-10,3-0,2-0,20,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare62,067,467,761,419,962,731,1
Resultat per aktie
Resultat per aktie (kronor)4,625,535,665,382,724,512,85
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)13,412,911,411,411,411,411,4
Kvartal2018201720162015201420132012
MSEKokt-dec jul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr-junjan-marokt-decjul-sepapr- junijan-marokt-decjul-sepapr-junjan-mar
Nettoomsättning279,1265,4313,6280,1274,8256,9302,7291,5261,7245,4303,4298,6269,7261,8288,4292,6243,0238,20262,10225,60189,10181,90229,30223,30197,60186,90240,10235,90
Kostnad för sålda varor-185,9-178,0-210,3-185,7-184,7-170,8-199,7-183,2-183,2-161,6-203,9-187,3-184,9-176,8-190,5-187,1-164,4-160,10-176,00-151,50-135,00-124,70-157,20-142,50-142,50-130,90-163,60-149,00
Bruttoresultat93,287,4103,394,490,186,1103,0108,478,583,899,5111,384,885,097,9105,578,678,1086,1074,1054,1057,2072,1080,8055,1056,0076,5086,90
Rörelsekostnader-80,2-64,4-84,2-79,0-78,5-65,7-78,3-76,2-72,7-65,9-76,5-74,6-73,3-63,3-68,5-71,3-74,3-61,30-73,20-55,80-50,60-42,20-50,50-55,10-61,00-45,80-68,10-64,70
Övriga rörelseintäkter och kostnader2,83,72,81,41,51,51,5-0,2-1,71,00,61,4-3,8-2,8-1,7-2,7-3,7-0,500,40-0,300,201,000,502,601,200,50-0,302,00
Andra vinster/förluster - netto
Rörelseresultat15,826,722,016,813,121,826,232,04,018,923,638,17,818,827,731,50,616,3013,3018,003,7016,0022,1028,30-4,7010,708,1024,20
Finansiella poster – netto-1,2-1,6-0,10,4-0,2-1,4-1,0-1,3-0,80,3-0,6-1,4-1,5-0,8-1,4-1,3-1,7-1,00-1,90-0,80-0,30-1,10-0,40-0,80-0,20-1,20-0,60-1,60
Resultat före skatt14,625,121,817,212,920,425,230,73,219,223,136,66,318,026,330,2-1,115,3011,4017,203,4014,9021,7027,50-4,909,507,5022,60
Inkomstskatt-2,7-5,1-4,9-4,0-3,3-2,4-5,6-6,50,2-4,4-4,6-8,5-1,0-3,6-6,8-7,7-0,9-3,20-2,30-5,20-1,20-2,90-5,40-6,3010,80-3,30-2,80-6,80
Periodens resultat11,920,117,013,29,618,019,624,23,414,818,428,25,214,419,522,5-2,012,109,1012,002,2012,0016,3021,205,906,204,7015,80
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-0,31,8-4,5-0,1-4,3-3,80,00,00,8-5,0-7,60,06,2-0,72,9-2,8-12,8-3,40-3,900,0010,401,202,200,00-0,20-0,10-0,10-0,10
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,4-1,01,00,01,00,80,00,0-0,21,11,70,0-1,50,1-0,80,83,30,600,800,00-2,30-0,30-0,500,000,10
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser-0,6-1,91,96,03,5-1,31,4-0,3-0,34,61,23,1-4,64,4-3,1-0,45,0-2,100,400,100,20-0,300,40-0,700,20-0,300,40-0,20
Säkring av mässing-0,5-1,4-0,6-1,21,10,7-2,5-0,72,20,61,40,20,1-0,6-0,90,3-0,10,401,20-0,601,001,10-0,50-0,70-1,100,40-1,901,20
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,10,30,10,3-0,2-0,20,60,2-0,5-0,1-0,30,00,00,10,2-0,10,0-0,10-0,200,10-0,20-0,300,100,200,20-0,100,50-0,30
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare11,117,914,818,210,714,319,123,35,416,014,731,55,517,917,820,1-6,67,507,4011,6011,3013,4018,0020,005,106,103,6016,40
Resultat per aktie
Före och efter utspädning (kronor)0,891,491,260,980,711,341,482,110,291,291,612,460,461,261,701,96-0,171,060,801,050,191,051,421,850,520,540,411,38
Genomsnittligt antal aktier, m13,413,413,413,413,413,413,211,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,4
Delår2018201720162015201420132012
MSEKjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-marjan-decjan- sepjan-junjan-marjan-decjan-sepjan-junjan-mar
Nettoomsättning1 138,1859,0593,6280,11 125,9851,0594,2291,51 109,2847,4602,0298,61 112,6842,8581292,6969726487,8225,6823,7634,6452,6223,3860,5662,9476235,9
Kostnad för sålda varor-759,8-573,9-395,9-185,7-738,2-553,5-382,8-183,2-736,1-552,9-391,2-187,3-739,2-554,3-377,6-187,1-652,1-487,6-327,6-151,5-559,6-424,6-299,7-142,5-586-443,5-312,9-149
Bruttoresultat378,3285,1197,794,4387,6297,5211,4108,4373,0294,5210,8111,3373,4288,5203,4105,5316,9238,4160,274,1264,1210,0152,980,8274,5219,4163,486,9
Rörelsekostnader-307,7-227,5-163,1-79,0-298,8-220,2-154,5-76,2-289,8-217,0-151,1-74,6-276,5-203,1-139,7-71,3-264,4-190,2-129-55,8-198,4-147,8-105,6-55,1-239,6-178,6-132,7-64,7
Övriga rörelseintäkter och kostnader10,77,94,21,44,32,71,3-0,21,33,12,11,4-11,2-7,5-4,5-2,7-4,19-0,50,1-0,34,34,13,12,63,42,21,62
Andra vinster/förluster - netto
Rörelseresultat81,365,538,816,893,280,058,232,084,680,661,738,185,777,959,231,548,347,731,3187066,350,428,338,343,032,324,2
Finansiella poster – netto-2,5-1,30,30,4-4,0-3,8-2,3-1,3-2,5-1,7-2,0-1,4-5-3,5-2,7-1,3-5,5-3,8-2,7-0,8-2,5-2,2-1,2-0,8-3,6-3,4-2,2-1,6
Resultat före skatt78,864,239,017,289,176,355,930,782,178,959,736,680,774,456,530,242,843,928,617,267,564,149,227,534,739,630,122,6
Inkomstskatt-16,6-14,0-8,9-4,0-17,8-14,5-12,1-6,5-17,4-17,5-13,1-8,5-19,1-18-14,5-7,7-11,6-10,7-7,5-5,2-15,8-14,6-11,7-6,3-2,1-12,9-9,6-6,8
Periodens resultat62,250,230,213,271,361,843,824,264,761,446,628,261,656,44222,531,233,221,11251,749,537,521,232,626,720,515,8
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-3,1-2,7-4,6-0,05-8-3,800-11,8-12,6-7,605,6-0,70-2,8-20,1-7,3-3,9013,93,52,30-0,2-0,2-0,2-0,1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,50,01,00,01,80,8002,642,81,70-1,30,100,84,61,40,80-3,1-0,8-0,500,10,1
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser5,46,08,06,03,4-0,21,1-0,38,7494,43,1-3,51,1-3,5-0,43,5-1,60,50,1-0,5-0,7-0,4-0,7-0,2-0,40-0,3
Säkring av mässing-3,8-3,3-1,9-1,24-1,40-2,5-3,2-0,74,442,21,60,2-1,2-1,3-0,60,30,910,6-0,60,9-0,1-1,2-0,7-1,3-0,1-0,71,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,80,70,40,30,30,50,70,2-1,0-0,5-0,30,00,250,30,1-0,1-0,2-0,2-0,10-0,200,30,20,200,2-0,2
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare62,050,933,018,267,456,742,423,367,762,346,431,561,455,938,020,119,926,51911,662,751,438,020,031,126,119,916,4
Resultat per aktie
Före och efter utspädning (kronor)4,623,742,240,985,534,863,552,115,665,364,072,465,384,923,671,962,722,91,851,054,514,333,271,852,852,30,541,38
Genomsnittligt antal aktier, m13,413,413,413,412,912,712,311,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,4
2017-08-25