Finansiell kalender

2019-05-03

Delårsrapport för perioden januari-mars 2019

Lägg till i Outlook
2019-05-16

Årsstämma 2019

Lägg till i Outlook
2019-08-23

Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

Lägg till i Outlook
2019-10-30

Delårsrapport för perioden januari-september 2019

Lägg till i Outlook
2020-02-20

Bokslutskommuniké 2019

Lägg till i Outlook

2018

2018-10-26

Delårsrapport för perioden januari-september 2018

2019

2019-02-21

Bokslutskommuniké 2018

2019-03-28

Årsredovisning 2018

2019-05-03

Delårsrapport för perioden januari-mars 2019

2019-05-16

Årsstämma 2019

2019-08-23

Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

2019-10-30

Delårsrapport för perioden januari-september 2019

2020

2020-02-20

Bokslutskommuniké 2019

2018-10-15