Våra värderingar

Fundamentet i FM Mattsson Mora Group företagskultur är värdegrunden som vägleder oss i agerandet gentemot kunder, leverantörer och medarbetare. FM Mattsson Mora Groups värdegrund är en gemensam plattform för alla medarbetare att utgå från i sitt dagliga arbete.  

Kundvärde

Vår verksamhet går ut på att samla kundvärde. Resultatet av alla medarbetares prestationer är det våra kunder ser. Genom att ha ständigt fokus på kundvärdet i allt vi gör skapar vi förutsättningar för FM Mattsson Mora Group att vara det vinnande företaget i branschen.

Engagemang

Engagemang behövs för att skapa kundvärde. Genom att vara engagerade utvecklas individer och verksamhet parallellt.

Respekt

Alla individers olikheter är FM Mattsson Mora Group tillgång. De är alla medarbetares ansvar att skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar till utbyte av åsikter och idéer. Genom att hjälpa varandra och ta hänsyn till individens integritet och situation skapar vi förutsättningar att kunna leverera ett ökat kundvärde. Det gör att vi bli ett vinnande företag och en arbetsplats att trivas och utvecklas på.

2015-09-07