Fortsatt stark resultatutveckling i Ostnor

2010-11-09

Nettoomsättningen för årets första nio månader 2010 uppgick till 750 (696) MSEK, en ökning med 8 procent jämfört med samma period förra året.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 85 (40) MSEK.  Kassaflödet efter investeringar var 98 (56) MSEK.

 ”Försäljningsökningen av FM Mattssons och Mora Armaturs produkter tillsammans med våra genomförda effektivitetsförbättringar gör att Ostnor kan visa på en fortsatt stark resultatutveckling. Samtliga medarbetares goda insatser har starkt bidragit till den förbättrade resultatnivån”, säger Ostnors VD Håkan Olson.

Ostnor fortsätter med löpande effektivitetshöjande åtgärder enligt leankonceptet och har under tredje kvartalet investerat 10,2 miljoner kronor i en helautomatisk bearbetningscell. ”Detta leder till ännu kortare genomloppstid i fabriken och kostnadseffektivare tillverkning”, säger Håkan Olson.

På styrelsemötet den 27 oktober beslutades att Ostnor skall verka för en börsnotering av bolaget.

 För ytterligare information vänligen kontakta

Håkan Olson, VD
Telefon 0250-59 63 12

Christer Lenner, styrelseordförande 
Telefon 070-591 03 05

2012-05-20