Halvårsresultat Ostnor 2010

2010-08-18

Stark resultatutveckling för Ostnor

Nettoomsättningen för första halvåret, januari – juni 2010, blev 526 (483) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 62 (21) MSEK. Kassaflödet efter investeringar var 49 (26) MSEK.

”Under första halvåret har försäljningsutvecklingen överstigit plan och särskilt positiv har utvecklingen varit på den svenska marknaden. De effektiviseringar som vi har genomfört inom Ostnor visar nu effekt och halvårsresultatet på 62 MSEK är det bästa resultat som Ostnor gjort sedan sammanslagningen 2003.

Vi har sett positiva signaler på marknaden och räknar nu med en viss försäljningstillväxt för helåret jämfört med vår tidigare uppfattning om en oförändrad marknad”, säger Håkan Olson, VD och koncernchef.

För ytterligare information vänligen kontakta 
Håkan Olson, VD och koncernchef
0250-59 63 12

2012-05-20