Ostnor vinnare på en växande marknad

2010-10-13

Artikel i VVS-Forum nr 9, 2010

Svensk ekonomi och branschkonjunkturen är stark. Det avspeglas i rapporterna för bygg-, VVS- och energiföretagen under det första halvåret. Ostnor med flera är exempel på bolag som ökar sin omsättning och resultat.

2012-05-20