Positiva erfarenheter efter medverkan i Produktionslyftet

2010-08-18

Sedan januari 2009 har Ostnor som största företag deltagit i Produktionslyftet, ett initiativ från IF Metall och Teknikföretagen som syftar till att utveckla mindre och medelstora företags produktionsprocesser till att hålla världsklass.

Arbetet med förbättringsgrupper pågår inom ett stort antal områden och samtliga kollektivanställda deltar aktivt i arbetet med att identifiera förbättringsmöjligheter. Resultatet av deltagandet i Produktionslyftet tillsammans med satsningar inom Six Sigma (strukturerat förbättringsverktyg), 5S (ordning och reda) och målstyrning är nu synligt i samtliga nyckeltal.

”Produktivitet, kapitalbindning och lönsamhet uppvisar alla en mycket positiv trend säger Morgan Nilsson, Produktionsdirektör på Ostnor. Det är tack vare mångas engagemang som vi nått dit vi är, samtidigt inser vi att det finns mer kvar att göra.”

IF Metall har beslutat att tilldela IF Metall Ostnor i Mora 150 000 kronor för att de genom sitt arbete med Produktionslyftet har skapat aktiv facklig påverkan vid införandet av Lean Production.

”En framgångsfaktor har varit att representanter för facket har ingått i styrgruppen för Ostnors produktionsarbete vilket har sparat tid och ökat förståelsen och samarbetet mellan företaget och facket, säger Staffan Gryting, Fackklubben IF Metalls ordförande i Ostnor. Prispengarna kommer att användas till att öka medlemskapets värde genom att vidareutveckla medlemsnyttan och öka medlemmarnas möjlighet att kostnadsfritt låna t.ex. släpvagnar, vedmaskiner, jordfräsar och symaskiner – ett projekt som ligger i linje med grundtankarna bakom lean.”

För ytterligare information vänligen kontakta

Morgan Nilsson, Produktionsdirektör 
Telefon 0250-59 60 21
Staffan Gryting, ordförande i Fackklubben IF Metall Ostnor
Telefon 0250-59 60 24

2012-05-20