Ostnors resultat för det första kvartalet 2011

2011-04-20


  • Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 266,5 (251,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 31,0 (30,5) MSEK
  • Kassaflödet efter investeringar var 24,3 (31,9) MSEK

VD kommentar:

”Vi bedömer att lågkonjunkturen har bottnat och nettoomsättningen visar en positiv utveckling under det första kvartalet, främst beroende på den svenska marknadens utveckling. Rörelseresultatet visar en fortsatt god nivå i linje med samma period föregående år. Kassaflödet för det första kvartalet förra året var påverkat av en fastighetsförsäljning i Malmö. Justerat för denna försäljning förbättrades kassaflödet något i det första kvartalet 2011 jämfört med föregående år.

Under det första kvartalet har vi av den miljövänliga och flexibla blandarserien FM Mattsson 9000E lanserat en ny modell för installation med utanpåliggande rör, vilket är ett välkommet tillskott. Vidare har vi fortsatt att öka effektiviteten och produktiviteten inom företaget. Detta gör att vi noterat ytterligare positiva resultat av vårt ständiga förbättringsprogram genom goda insatser av Ostnors medarbetare. Sammantaget lägger det första kvartalet en god grund för fortsatt verksamhet under 2011, säger Ostnors VD Håkan Olson”.

 
För information vänligen kontakta:

Håkan Olson, VD
Telefon 0250-59 63 12

2012-05-20