Strategisk satsning på design

2011-02-17

Ostnor AB stärker utvecklingen av sina varumärken FM Mattsson och Mora Armatur med en offensiv satsning på design. Mora Armatur som skall positioneras som ett internationellt premiumvarumärke med erbjudandet "Skandinavisk design att använda varje dag" och FM Mattsson som det ledande varumärket i Norden skall erbjuda "vardagssmart design" till en större publik. Design är ett allt viktigare kriterium för kunderna när de väljer blandare och när det är slutkonsumenten själv som gör valet så blir de estetiska värdena vägledande. Detta gör även design till en nyckelfaktor för Ostnors ambitioner när det gäller internationell expansion.

Satsningen baseras på en tydlig varumärkesstrategi och ett skandinaviskt rent och stramt formspråk. Denna inriktning stärks nu ytterligare.

"Vi satsar på att lyfta design till en ännu högre strategisk nivå inom Ostnor och med detta öka vår konkurrenskraft", säger Mikael Hansson som är FoU-chef på företaget. "Vi har i linje med detta etablerat ett Designboard, där vi kopplat in två ledande externa experter inom internationell industriell design – Niklas Jacob som varit verksam bland annat som designchef på Momo design i Italien och Michel Sabouné som varit verksam bland annat som vice VD design på Sony Ericsson.

Syftet med ett nära och långsiktigt samarbete med extern spetskompetens inom området design är att säkerställa en hög grad av innovation och nytänkande samtidigt som vi behåller vår unika historia och identitet.

Inom ramen för vårt Designboard arbetar Niklas och Michel tätt ihop med specialisterna på våra egna FoU- och marknadsavdelningar".

"Vi är övertygade om att denna strategiska satsning och samarbete kommer att tillföra nya intressanta dimensioner till Ostnors varumärkes- och designarbete och därmed skapa ytterligare konkurrenskraft för våra produkter", slutar Mikael Hansson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Chef Forskning och utveckling, Mikael Hansson, telefon 0250-596370

Varumärkesansvarig Mora Armatur, Ola Persson, telefon 0250-596410

Varumärkesansvarig FM Mattsson, Arne Jonsson, telefon 0250-596430

2012-05-20