Claes Seldeby tjänsteförrättande VD i Ostnor AB

2012-05-20

Claes Seldeby, marknads-och försäljningsdirektör i Ostnor AB, har utsetts till tf VD under ordinarie VD Håkan Olsons sjukfrånvaro. Styrelsen har också i samband med detta utsett Claes till Vice VD i Ostnor AB.


Christer Lenner
Styrelseordförande
Ostnor AB

2012-05-20