Extra bolagsstämma den 15 november - nya delägare i Ostnor

2012-11-16

Ostnors extra bolagsstämma fattade igår den 15 november beslut som innebar att tre nya aktieägare i Ostnor - Tibia Konsult AB, LK Finans AB samt Jan Söderberg Förvaltning AB ersatte den tidigare storägaren Priveq som helt avyttrade sina aktier.  De nya ägarna är välrenommerade industriella aktörer med ett långsiktigt perspektiv på sitt engagemang. De har tillsammans med en mycket stor majoritet av övriga ägare ingått ett nytt aktieägaravtal innebärande en senareläggning av Ostnors planerade marknadsnotering med upp till tre år.

I och med att marknadsnoteringen skjuts upp vill styrelsen ge de ägare som liksom Priveq, nu vill sälja sina aktier, möjlighet till detta. Önskemål om köp och försäljning av aktier har börjat samlas in från dessa ägare och kommer att matchas för genomförande. Skulle det inte ha lyckats att inom två månader fullt ut matcha önskemål om försäljning och köp av aktier avser styrelsen att i januari 2013 kalla till en extra bolagsstämma för inlösen av överskjutande aktier.

- Vi är stolta över att få investera i ett sådant välskött och välrenommerat företag som Ostnor. Under denna process har vi fått ett mycket gott intryck av ledningen och verksamheten i sin helhet. Vi ser fram till att långsiktigt vara med och utveckla bolaget, säger Nicolas Jacobsson från Tibia Konsult.

- Vi känner till Ostnor sedan många år och vi är väl förtrogna med branschen. Ostnors varumärken FM Mattsson och Mora Armatur är några av de mest välkända i branschen och förknippas med hög kvalitet och med en klar ledarposition på marknaden. Det är med stor glädje som vi går in som delägare i Ostnor AB, säger Lars-Erik Blom från LK Finans.

Beslut på stämman

På stämman var 122 aktieägare representerade motsvarande 97,0 procent av aktiekapitalet med 96,4 procent av rösterna.

Inför stämman begärde Priveq omvandling av 228.800 A-aktier till B-aktier. På bolagsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av Priveqs samtliga 457.900 A-aktier för 35,82 kr per aktie samt om nyemission av A-aktier till Tibia Konsult AB med 229.000 aktier och LK Finans AB med 228.900 aktier. Teckningskursen ar 35,82 kr per aktie och aktierna tecknades vid stämman.

Styrelsen i Ostnor AB (publ)

Ladda ner kallelsen i pdf

Pressmeddelandet som PDF
2012-11-16