Inbjudan till aktieägarinformation 15 november 2012

2012-11-08

INBJUDAN

Bäste Aktieägare,

Med anledning av den extra Bolagsstämman torsdagen den 15 november 2012 kl. 17:00 på Best Western Mora Hotell & Spa i Mora inbjudes du härmed till ett extra aktieägarinformationsmöte kl. 15:00 samma dag på Best Western Mora Hotell & Spa.

Avsikten med mötet är att dels ge en allmän information om Bolagets utveckling i år och lite planer framåt, och dels att ge mer information angående de punkterna som kommer att behandlas på den extra stämman.

Anmäl ditt deltagande senast tisdag 13 november till Pia Wiklund på telefon 0250-596033 alt. mail pia.wiklund@ostnor.com

Varmt välkomna!

Christer Lenner
Styrelseordförande

Läs inbjudan som pdf

2012-11-08