Ostnor AB blir vänföretag till WaterAid

2012-06-28


Som ett led i Ostnors hållbarhetsarbete tar vi nu ett socialt ansvar genom att bli vänföretag till WaterAid. Det är ett samarbete som stödjer WaterAids arbete med att öka tillgången till rent vatten för världens fattigaste, säger Claes Seldeby, VD på Ostnor AB.

Sveriges ledande vattenkrantillverkare med varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur strävar efter att i alla delar av verksamheten bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet omfattar alla delar av värdekedjan; leverantörer, produktion, distribution, medarbetare och kunder. I detta ligger att minimera den negativa inverkan som verksamheten i olika avseenden kan ha, men också att i så hög grad som möjligt infria den positiva hållbarhetspotential som ligger i att koncernens produkter bidrar till betydande besparingar av energi och vatten.

-Att samarbeta med Ostnor vars produkter är så nära länkade till våra frågor är självklart inspirerande. Vi som bara kan vrida på kranen och får rent friskt vatten glömmer bort att detta är en dröm för nära 1 miljard  människor i världen och att konsekvenserna av detta är förödande, säger WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

-Som tack för att våra kunder i Norden deltog i en kundundersökning bidrog varje svar till en summa pengar som Ostnor valt att stödja WaterAids arbete med ,säger Anna Vallin Bauer, Ostnor AB. Det stödet har lett till ett samarbete i form av att Ostnor blir vänföretag för ett år framöver. Anna är ansvarig för genomförandet av den återkommande NKI undersökning, som är riktad till Ostnors kunder installatörer och återförsäljare.

WaterAid är en oberoende global organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Sedan starten 1981 har 16 miljoner människor fått tillgång till rent vatten som ett resultat av detta arbete.

För ytterligare information, kontakta Claes Seldeby, VD, Ostnor AB (publ.), tel 070-631 64 05 eller claes.seldeby@ostnor.com

Anna Vallin Bauer, Business Intelligence, Ostnor AB (publ), tel 070-578 64 22 eller anna.vallin.bauer@ostnor.com

2012-06-28