Årsredovisning 2012

2013-04-11

Ostnors årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig. I högerkolumnen kan du ladda ner rapporten.

Ostnors aktieägare kommer att få ett tryckt exemplar av årsredovisningen inom kort. Vill du beställa ett eget tryckt exemplar av årsredovisningen går det bra att kontakta oss.

Engelsk version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i slutet av maj.

2013-04-17