Extra bolagsstämman den 26 februari 2013 inställd

2013-02-12

Extra bolagsstämman den 26 februari 2013 inställd


Aktieägarna i Ostnor AB (publ) har kallats till extra bolagsstämma den 26 februari 2013. Då samtliga de aktier som anmälts för försäljning nu kommer att köpas för angivet pris finns inte längre något behov av den inlösen av aktier som föreslagits för stämman. Stämman har därför ställts in. Det kompletterande styrelseval som också föreslagits får anstå till årsstämman.

 

Mora i februari 2013

Ostnor AB (publ)

2013-02-12