Inbjudan till Aktieägarinformationsmöte

2013-02-15

Bäste Aktieägare,

Aktieägarna i Ostnor AB (publ) har kallats till extra Bolagsstämma den 26 februari 2013. Då samtliga de aktier som anmälts för försäljning nu kommer att köpas för angivet pris, finns inte längre något behov av den inlösen av aktier som föreslagits för stämman. Stämman har därför ställts in. Det kompletterande styrelseval som också föreslagits får anstå till årsstämman.

Med anledning av den inställda extra Bolagsstämman inbjuds du istället till ett informellt Aktieägarinformationsmöte kl. 18:00 samma dag i Bolagets lokaler, FMMs utställningslokal, Vita villan (f.d Mora Armatur AB).

Avsikten med mötet är, lika tidigare möten, att informera om Bolagets utveckling samt ge möjlighet att diskutera olika frågeställningar.

I samband med mötet kommer du att bjudas på kaffe och smörgås. Anmäl ditt deltagande senast torsdag 21 februari till Carin Werkmästar på telefon 0250-59 64 07 alt. mail carin.werkmastar@ostnor.com.

Varmt välkomna!

 

2013-02-15