Unikt designsamarbete för bättre arbetsmiljö

2013-02-18

 Hösten 2012 samarbetade Ostnor med Designhögskolan vid Umeå Universitet där eleverna fick i uppgift att formge morgondagens blandare. Succén var given. Nu är designsamarbete nummer två nyss genomfört. Denna gång belyser man möjligheterna att förbättra arbetsmiljön för VVS-installatörer.

 

 Designstudenter på masterprogrammet för avancerad produktdesign på Umeå Universitet, har i ett tio veckors långt projekt fördjupat sig i vilka möjligheter som finns för att kunna förbättra VVS-installatörernas arbetsmiljö. Sysslor som hantverkare tar sig an under helt vanliga arbetsdagar. De nio studenterna från Sverige, Österrike och Kanada fick i uppgift att kartlägga möjligheterna för utveckling, och har gjort det genom studiebesök, fält-studier, intervjuer och praktik vid lokala VVS-företag.

– Att få möjlighet att jobba med och åt en så viktig yrkesgrupp, och att få insikt i deras komplexa arbets-situation är en spännande designutmaning för oss, säger Thomas Degn, programansvarig för masterprogrammet vid Designhögskolan.

Under projektets gång har studenterna identifierat olika – och för installatörer relevanta – funktionella problem, för att sedan utveckla, formge och presentera sina unika produktlösningar, bland annat genom fysiska modeller.

Ett av dessa förslag kommer från Malin Andersson och handlar om ventilation. Efter noggrann research såg Malin hur yrkespersoner valde bort att använda de klumpiga, tunga och otympliga ventilationslösningar som idag finns tillgängliga på marknaden, när exempelvis lödningar och svetsningar i tak skulle genomföras. Resultatet blev en flexibel och lätt dammsugarliknande snabel som genom magneter omsluter rören.

– Tekniken i denna finns redan tillgänglig på marknaden. Detta är ett tydligt exempel på hur Malin har identifierat ett problem och hittat en lösning där yrkespersonen får ett lätt arbetsredskap och dessutom inte behöver inandas en massa farligt stoff, säger Thomas Degn.

Alexander Turesson presenterar en spännande såg att använda vid kapning av rör. Som det ser ut idag krävs det enormt mycket arbetskraft och det tar tid för att komma åt ett dolt rör placerat under golvytor. Alexanders förslag går ut på att kapa rör med en såg som sticks ner i röret och sågar av detta från insidan. Sågen fungerar att arbeta med i olika material som plast, stål och metall.

– Det är en relativt avancerad uppfinning, men som är helt genomförbar och jag är förvånad över att den inte redan finns. Flera av de slutsatser som eleverna har kommit fram till är så bra idéer att jag hoppas att de inte stannar hos oss och samlar damm. Förhoppningen är istället att de kommer vidare till ingenjörer som kan förverkliga dem, avslutar Thomas Degn.

Läs pressrelease som pdf

2013-02-18