Affärsidé, vision och strategier

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och tillhanda­hålla lösningar för kök och badrum samt tjänster och service med högt kundvärde. Bolagets erbjudande till marknaden och kunderna baseras på attraktiv design, miljö- och hälsosmarta produkter samt hög kvalitet och innovation.

Vision

Kundens första val i badrum och kök.

Värdegrund

Företagets gemensamma värdegrund består av tre komponenter: Kundvärde, engagemang och respekt.

Strategier

För att nå de finansiella målen har FM Mora Mattson Group definierat ett antal strategiska områden för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och långsiktigt nå visionen:

- Tillväxt och lönsamhet
- Effektivitet
- Teknik och design
- Ledarskap och medarbetare 

2019-02-11