Inköpschef

Inköpschef till FM Mattsson Mora Group AB i Mora

- en kommersiellt driven förändringsledare 

Tillsammans med sju kompetenta medarbetare, ledning och övrig organisation får du chansen att leda och utveckla inköpsarbetet i ett noterat anrikt verkstadsbolag i en bransch fylld av snabba förändringar och möjligheter.

Som inköpschef ansvarar du för bolagets övergripande inköpsprocess från val av leverantör till order och leverans. Du etablerar en tydlig leverantörsstrategi, vilket även omfattar proaktiv produkt- och teknikutveckling. Du leder utvecklingen av leverantörsnätverk med fokus på kostnad, material, kvalitet, CRS/miljö, teknik/funktion, prognoser och leverans. Du leder projekt, strategiska förhandlingar och säkerställer systemstöd och struktur för avdelningens arbete. Du är en viktig kugge i produktledning som representant för leverantörer, och vad de kan erbjuda i produktutvecklingsarbetet.

Du ingår i ledningsgruppen för produkt- och processutveckling och rapporterar till Produkt- och Processutvecklingschefen. Placeringort är på huvudkontoret i Mora.


Din bakgrund
Du har en relevant högskoleutbildning i grunden inom inköp, industriell ekonomi eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet från en liknande ledande roll inom tillverkande industri. Erfarenhet från internationellt arbete och förändringsledning är starkt meriterande. 

Du är en driven och kommunikativ ledare med sinne för affärsutveckling som inspirerar din omgivning till handling och förändring. Ditt arbetssätt präglas av hög energi och positivt synsätt med egen drivkraft och initiativförmåga. I det strategiska arbetet har du god analytisk förmåga samt blick för helhet och komplexa sammanhang.

Sök tjänsten här

2018-11-08