Bolagsordning

Bolagsordning för FM Mattsson Mora Group AB (publ), med organisationsnummer 556051-0207, antagen vid årsstämma den 11 maj 2021. Öppna bolagsordningen till höger.