Valberedning 2020

Valberedning inför bolagsstämman 2020 består av:

  • Hans Karlsson, valberedningens ordförande, representerar 27,66 procent av rösterna
  • Mats Rylander, representerar 22,94 procent av rösterna
  • Åsa Mattsson, representerar 1,87 procent av rösterna

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedning@fmm-mora.com  eller via post till

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
SE-792 27 Mora

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2020.