Valberedning 2019

Valberedning inför bolagsstämman 2019 består av:

  • Hans Karlsson, ordförande
  • Mats Rylander
  • Erik Behm

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen@fmm-mora.com  eller via post till

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
SE-792 27 Mora

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 mars 2019