Valberedning 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter:

  • Hans Karlsson, ordförande, representerar 27,93 procent av rösterna
  • Mats Rylander, representerar 23,93 procent av rösterna
  • Åsa Mattsson, representerar 8,34 procent av rösterna

Aktieägare är välkomna att senast 28 februari 2021 skicka in förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 per e-post till valberedning@fmm-mora.se eller via bolagets postadress FM Mattsson Mora Group AB, Att: Valberedning, Box 480, 792 27 Mora.