Hållbarhet

Vår historia bygger på en skandinavisk grund. Norden är vår huvudmarknad, men vårt engagemang för hållbarhetsfrågor är globalt. Vårt fokus är – och har alltid varit – att skapa produkter med hög kvalitet, attraktiv design och med hänsyn till miljön.

Vi strävar efter att ha branschens miljösmartaste lösningar – och vara det självklara valet för kök och badrum. Det genomsyrar allt vi gör och vägleder oss i vår vardag. Att välja något av våra varumärken ska alltid vara att välja smart och att använda vatten med ansvar

Fokusområden

Hållbarhet är en central del av FM Mattsson Mora Groups strategi – och en naturlig del i vårt dagliga arbete. Därför överväger vi i – allt vi gör – hur kan vi kan minska vår klimatpåverkan, använda våra resurser mer effektivt och hur vi kan bedriva affärer på ett mer ansvarsfullt sätt. För att tydliggöra vårt hållbarhetsarbete och nå vårt löfte
med att leverera vatten med ansvar, arbetar vi utifrån tre fokusområden.

Hållbar produktion
Att minskar vårt miljöavtryck är något som, genomsyrar hela vår produktionskedja. Från design, inköp, tillverkning till transporter och slutligen återvinning. 

Hållbara produkter
Eftersom jordens resurser är begränsade arbetar vi hårt med att få fram hållbara sortiment. Med fokus på produkter som minimerar vatten- och energiförbrukningen utan att ge avkall på komforten.

Hållbara människor
Våra anställda och våra samarbetspartners är vår främsta tillgång och därför är det också självklart att deras välmående, säkerhet, rättigheter och utveckling är vår högsta prioritet.

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling utgör ett ramverk för världens gemensamma agenda inför 2030. Vi har förbundit oss att arbeta mot nio av dessa mål som kan skapa en positiv förändring både för vår koncern men även för vår omvärld.

Strategi 2025

Koncernens strategiska hållbarhetsarbete ska inriktas på att:
  • Bli erkänd som ledande inom produkthållbarhet på våra nyckelmarknader
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen i den totala värdekedjan

Mål och uppföljning

Genom att sätta ambitiösa mål och kontinuerligt mäta hur det går, rör vi oss mot vår övergripande målsättning. Läs om våra hållbarhetsmål och se hur det går för oss.

Års- och hållbarhetsredovisning

FM Mattsson Mora Group strävar efter en hållbar utveckling i alla led, varumärken och land. Vår gemensamma strävan är att steg för steg uppfylla våra koncernövergripande hållbarhetsmål. Ta del av vår års- och hållbarhetsredovisning här.

En hållbarhetsresa per varumärk

Här kan du läsa mer om koncernens varumärken och hur vardera varumärke strävar för att nå koncernens övergripande mål.