Hållbar produktion och verksamhet

Hälsa och säkerhet är ledord som ska kännetecknas av hela verksamheten, både för de anställdas säkerhet men även för hänsyn till miljö och klimat. Av den anledningen är det av betydelse att energianvändningen blir så låg och så effektiv som möjligt. Utsläpp till luft och mark ska minimeras och omhändertas, där resurshushållning och reducering av farliga ämnen är högt prioriterat ur miljösynpunkt.

För att främja innovation ska kompetens som finns internt omhändertas och utvecklas. FM Mattsson Mora Group är en av de större arbetsgivarna i Mora kommun och även en betydande arbetsgivare i Odense. Verksamheten påverkar i stor utsträckning närsamhället. FM Mattsson Mora Group deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom dialog med kommuner och myndigheter samt nätverkande med andra verksamheter på orten.