Hållbart sortiment

FM Mattsson Mora Groups hela sortiment ska vara hållbart och grönt. Blandarna ska vara tillverkade så att vatten- och energiförbrukningen minimeras, vilket även underlättar för konsumenten att leva hållbart och energieffektivt. Alla blandare ska tillverkas resurseffektivt med miljömässigt optimala material eller av återvunnet material. Farliga och skadliga ämnen fasas ut samtidigt som återvinning av material maximeras, både av slutprodukten och av rester ifrån produktionen.

Ambitionen är att agera i framkant vad gäller teknikskiftet mot minskning och borttagning av utfasningsämnen i produkterna. Produkternas miljöprestanda ska kontinuerligt förbättras och nå hög miljö- och energiklassning.