Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK20202019201820172016
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar364,0391,7206,8211,5211,9
Materiella anläggningstillgångar135,3128,4131,8152,5157,5
Nyttjanderättstillgångar47,846,9---
Finansiella anläggningstillgångar4,53,43,84,14,4
Uppskjutna skattefordringar26,727,625,123,718,6
Summa anläggningstillgångar578,3598,0367,4391,8392,4
      
Omsättningstillgångar     
Varulager310,7287,9212,6203,1198,8
Övriga omsättningstillgångar277,2211,7194,7207,3181,1
Kassa och bank203,5131,1215,5156,032,3
SUMMA TILLGÅNGAR1 369,71 228,8990,2958,2804,6
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare581,9563,1504,9483,2324,5
Summa eget kapital581,9563,1504,9483,2324,5
      
SKULDER     
Långfristiga skulder321,8325,6233,4231,9222,7
Checkräkningskredit----32,7
Kortfristiga skulder466,0340,1251,8243,1224,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 369,71 228,8990,2958,2804,6

Balansräkning - Kvartal

MSEK2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
2016
31 Dec
2016
30 Sep
2016
30 Jun
2016
31 Mar
TILLGÅNGAR                     
                      
Anläggningstillgångar                     
Immateriella tillgångar544,2364,0380,6383,7403,0391,7403,6404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3211,9212,3213,3212,7
Materiella anläggningstillgångar137,4135,3131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8157,5141,7139,1129,8
Nyttjanderättstillgångar51,147,837,039,844,046,959,563,352,9------------
Finansiella anläggningstillgångar3,54,55,04,64,83,415,13,93,83,84,24,24,24,14,44,54,44,44,94,84,9
Uppskjutna skattefordringar24,926,726,626,828,327,627,325,922,725,123,024,324,123,723,519,318,618,619,619,017,6
Summa anläggningstillgångar761,1578,3580,3583,8610,7598,0638,4630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1392,4378,5376,1365,1
                      
Omsättningstillgångar                     
Varulager367,8310,7298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8198,8203,8203,0207,2
Övriga omsättningstillgångar337,6277,2282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8181,0221,4224,6240,9
Kassa och bank77,9203,5223,1150,4148,3131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,6
SUMMA TILLGÅNGAR1 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8
                      
EGET KAPITAL                     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0
Summa eget kapital690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0
                      
SKULDER                     
Långfristiga skulder395,8321,8305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4222,7225,2218,3211,2
Checkräkningskredit----------------20,532,739,750,4-
Kortfristiga skulder458,2466,0482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4224,7255,6248,6259,6
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8