Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK20192018201720162015
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar391,7206,8211,5211,9211,3
Materiella anläggningstillgångar128,4131,8152,5157,5129,5
Nyttjanderättstillgångar46,9    
Finansiella anläggningstillgångar3,43,84,14,42,7
Uppskjutna skattefordringar27,625,123,718,617,7
Summa anläggningstillgångar598,0367,4391,8392,4361,2
      
Omsättningstillgångar     
Varulager287,9212,6203,1198,8185,8
Övriga omsättningstillgångar211,7194,7207,3181,1198,4
Kassa och bank131,1215,5156,032,346,1
SUMMA TILLGÅNGAR1 228,8990,2958,2804,6791,5
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare563,1504,9483,2324,5348,4
Summa eget kapital563,1504,9483,2324,5348,4
      
SKULDER     
Långfristiga skulder325,6233,4231,9222,7209,0
Checkräkningskredit---32,7-
Kortfristiga skulder340,1251,8243,1224,7234,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 228,8990,2958,2804,6791,5

Balansräkning - Kvartal

MSEK2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
2016
31 Dec
2016
30 Sep
2016
30 Jun
2016
31 Mar
2015
31 Dec
2015
30 Sep
2015
30 Jun
2015
31 Mar
TILLGÅNGAR                     
                      
Anläggningstillgångar                     
Immateriella tillgångar403,0391,7403,6404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3211,9212,3213,3212,7211,3210,9207,0204,3
Materiella anläggningstillgångar130,6128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8157,5141,7139,1129,8129,5131,1134,6137,9
Nyttjanderättstillgångar44,046,959,563,352,9                
Finansiella anläggningstillgångar4,83,415,13,93,83,84,24,24,24,14,44,54,44,44,94,84,92,73,02,72,7
Uppskjutna skattefordringar28,327,627,325,922,725,123,024,324,123,723,519,318,618,619,619,017,617,714,215,115,9
Summa anläggningstillgångar610,7598,0638,4630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1392,4378,5376,1365,1361,2359,1359,4360,8
                      
Omsättningstillgångar                     
Varulager288,0287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8198,8203,8203,0207,2185,8183,7196,5202,0
Övriga omsättningstillgångar315,1211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8181,0221,4224,6240,9198,4231,0227,7231,2
Kassa och bank148,3131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,127,113,127,7
SUMMA TILLGÅNGAR1 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8791,5800,9796,7821,7
                      
EGET KAPITAL                     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2
Summa eget kapital627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2
                      
SKULDER                     
Långfristiga skulder327,1325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4222,7225,2218,3211,2209,0210,2210,7211,5
Checkräkningskredit------------20,532,739,750,4---17,920,4
Kortfristiga skulder407,9340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4224,7255,6248,6259,6234,1247,9243,1248,6
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8791,5800,9796,7821,7