Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK2018201720162015201420132012
TILLGÅNGAR       
        
Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar206,8211,5211,9211,3203,2149,0145,1
Materiella anläggningstillgångar131,8152,5157,5129,5139,0134,7142,5
Finansiella anläggningstillgångar3,84,14,42,72,74,04,7
Uppskjutna skattefordringar25,123,718,617,720,77,412,5
Summa anläggningstillgångar367,4391,8392,4361,2365,5295,1304,8
        
Omsättningstillgångar       
Varulager212,6203,1198,8185,8182,3138,0136,6
Övriga omsättningstillgångar194,7207,3181,1198,4183,2126,6126,0
Kassa och bank215,5156,032,346,126,4114,0102,0
SUMMA TILLGÅNGAR990,2958,2804,6791,5757,4673,7669,4
        
EGET KAPITAL       
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare504,9483,2324,5348,4321,3335,7301,6
Summa eget kapital504,9483,2324,5348,4321,3335,7301,6
        
SKULDER       
Långfristiga skulder233,4231,9222,7209,0213,0177,1194,3
Checkräkningskredit--32,7-25,7--
Kortfristiga skulder251,8243,1224,7234,1197,4160,9173,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL990,2958,2804,6791,5757,4673,7669,4

Balansräkning - Kvartal

MSEK2019
30 jun
2019
31 mar
2018
31 dec
2018
30 sept
2018
30 jun
2018
31 mar
2017
31 Dec
2017
30 Sept
2017
30 jun
2017
31 mar
2016
31 dec
2016
30 sep
2016
30 jun
2016
31 mar
2015
31 dec
2015
30 sep
2015
30 jun
2015
31 Mar
2014
31 dec
2014
30 sep
2014
30 jun
2014
31 Mar
2013
31 dec
2013
30 sept
2013
30 jun
2013
31 Mar
2012
31 dec
2012
30 sep
2012
30 jun
2012
31 mar
TILLGÅNGAR                              
                               
Anläggningstillgångar                              
Immateriella tillgångar404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3211,9212,3213,3212,7211,3210,9207,0204,3203,2202,3193,6149,3149,0146,9146,4145,3145,1142,0145,7146,0
Materiella anläggningstillgångar132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8157,5141,7139,1129,8129,5131,1134,6137,9139,0141,0143,6137,0134,7134,2136,4141,4142,5148,7152,4150,9
Nyttjanderättstillgångar63,352,9                            
Finansiella anläggningstillgångar3,93,83,84,24,24,24,14,44,54,44,44,94,84,92,73,02,72,72,72,94,14,14,04,64,64,54,710,64,94,9
Uppskjutna skattefordringar25,922,725,123,024,324,123,723,519,318,618,619,619,017,617,714,215,115,920,78,68,27,47,410,511,413,212,57,313,514,3
Summa anläggningstillgångar630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1392,4378,5376,1365,1361,2359,1359,4360,8365,6354,8349,5297,8295,1296,2298,8304,4304,8308,6316,5316,1
                               
Omsättningstillgångar                              
Varulager293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8198,8203,8203,0207,2185,8183,7196,5202,0182,3181,4190,9140,0138,0127,6149,6148,6136,6138,3165,7163,1
Övriga omsättningstillgångar277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8181,0221,4224,6240,9198,4231,0227,7231,2183,2216,1212,8172,3126,6153,0190,5224,9185,7178,0191,3213,5
Kassa och bank43,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,127,113,127,726,424,415,7108,5114,097,756,036,642,350,525,543,1
SUMMA TILLGÅNGAR1 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8791,5800,9796,7821,7757,4776,6768,9718,6673,7674,5694,9714,5669,4675,4699,0735,8
                               
EGET KAPITAL                            
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2321,3327,9320,4347,3335,7324,4311,0321,6301,6296,6290,4333,9
Summa eget kapital544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2321,3327,9320,4347,3335,7324,4311,0321,6301,6296,6290,4333,9
                               
SKULDER                              
Långfristiga skulder339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4222,7225,2218,3211,2209,0210,2210,7211,5213,0193,7182,7175,9177,1187,0188,8196,8194,3202,4204,5200,9
Checkräkningskredit---------20,532,739,750,4---17,920,425,735,931,9---------
Kortfristiga skulder360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4224,7255,6248,6259,6234,1247,9243,1248,6197,4219,2233,9195,4160,9163,1195,1196,1173,5176,4204,1201,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8791,5800,9796,7821,7757,4776,6768,9718,6673,7674,5694,9714,5669,4675,4699,0735,8