Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK20192018201720162015
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar391,7206,8211,5211,9211,3
Materiella anläggningstillgångar128,4131,8152,5157,5129,5
Nyttjanderättstillgångar46,9----
Finansiella anläggningstillgångar3,43,84,14,42,7
Uppskjutna skattefordringar27,625,123,718,617,7
Summa anläggningstillgångar598,0367,4391,8392,4361,2
      
Omsättningstillgångar     
Varulager287,9212,6203,1198,8185,8
Övriga omsättningstillgångar211,7194,7207,3181,1198,4
Kassa och bank131,1215,5156,032,346,1
SUMMA TILLGÅNGAR1 228,8990,2958,2804,6791,5
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare563,1504,9483,2324,5348,4
Summa eget kapital563,1504,9483,2324,5348,4
      
SKULDER     
Långfristiga skulder325,6233,4231,9222,7209,0
Checkräkningskredit---32,7-
Kortfristiga skulder340,1251,8243,1224,7234,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 228,8990,2958,2804,6791,5

Balansräkning - Kvartal

MSEK2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
2016
31 Dec
2016
30 Sep
2016
30 Jun
2016
31 Mar
2015
31 Dec
2015
30 Sep
2015
30 Jun
2015
31 Mar
TILLGÅNGAR                       
                        
Anläggningstillgångar                       
Immateriella tillgångar380,6383,7403,0391,7403,6404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3211,9212,3213,3212,7211,3210,9207,0204,3
Materiella anläggningstillgångar131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8157,5141,7139,1129,8129,5131,1134,6137,9
Nyttjanderättstillgångar37,039,844,046,959,563,352,9----------------
Finansiella anläggningstillgångar5,04,64,83,415,13,93,83,84,24,24,24,14,44,54,44,44,94,84,92,73,02,72,7
Uppskjutna skattefordringar26,626,828,327,627,325,922,725,123,024,324,123,723,519,318,618,619,619,017,617,714,215,115,9
Summa anläggningstillgångar580,3583,8610,7598,0638,4630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1392,4378,5376,1365,1361,2359,1359,4360,8
                        
Omsättningstillgångar                       
Varulager298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8198,8203,8203,0207,2185,8183,7196,5202,0
Övriga omsättningstillgångar282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8181,0221,4224,6240,9198,4231,0227,7231,2
Kassa och bank223,1150,4148,3131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,127,113,127,7
SUMMA TILLGÅNGAR1 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8791,5800,9796,7821,7
                        
EGET KAPITAL                       
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2
Summa eget kapital596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2
                        
SKULDER                       
Långfristiga skulder305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4222,7225,2218,3211,2209,0210,2210,7211,5
Checkräkningskredit--------------20,532,739,750,4---17,920,4
Kortfristiga skulder482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4224,7255,6248,6259,6234,1247,9243,1248,6
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8791,5800,9796,7821,7