Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK20202019201820172016
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar364,0391,7206,8211,5211,9
Materiella anläggningstillgångar135,3128,4131,8152,5157,5
Nyttjanderättstillgångar47,846,9---
Finansiella anläggningstillgångar4,53,43,84,14,4
Uppskjutna skattefordringar26,727,625,123,718,6
Summa anläggningstillgångar578,3598,0367,4391,8392,4
      
Omsättningstillgångar     
Varulager310,7287,9212,6203,1198,8
Övriga omsättningstillgångar277,2211,7194,7207,3181,1
Kassa och bank203,5131,1215,5156,032,3
SUMMA TILLGÅNGAR1 369,71 228,8990,2958,2804,6
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare581,9563,1504,9483,2324,5
Summa eget kapital581,9563,1504,9483,2324,5
      
SKULDER     
Långfristiga skulder321,8325,6233,4231,9222,7
Checkräkningskredit----32,7
Kortfristiga skulder466,0340,1251,8243,1224,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 369,71 228,8990,2958,2804,6

Balansräkning - Kvartal

MSEK2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
2016
31 Dec
2016
30 Sep
2016
30 Jun
2016
31 Mar
TILLGÅNGAR                    
                     
Anläggningstillgångar                    
Immateriella tillgångar364,0380,6383,7403,0391,7403,6404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3211,9212,3213,3212,7
Materiella anläggningstillgångar135,3131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8157,5141,7139,1129,8
Nyttjanderättstillgångar47,837,039,844,046,959,563,352,9------------
Finansiella anläggningstillgångar4,55,04,64,83,415,13,93,83,84,24,24,24,14,44,54,44,44,94,84,9
Uppskjutna skattefordringar26,726,626,828,327,627,325,922,725,123,024,324,123,723,519,318,618,619,619,017,6
Summa anläggningstillgångar578,3580,3583,8610,7598,0638,4630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1392,4378,5376,1365,1
                     
Omsättningstillgångar                    
Varulager310,7298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8198,8203,8203,0207,2
Övriga omsättningstillgångar277,2282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8181,0221,4224,6240,9
Kassa och bank203,5223,1150,4148,3131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,6
SUMMA TILLGÅNGAR1 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8
                     
EGET KAPITAL                    
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0
Summa eget kapital581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0
                     
SKULDER                    
Långfristiga skulder321,8305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4222,7225,2218,3211,2
Checkräkningskredit---------------20,532,739,750,4-
Kortfristiga skulder466,0482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4224,7255,6248,6259,6
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8