Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK20192018201720162015201420132012
TILLGÅNGAR        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella tillgångar391,7206,8211,5211,9211,3203,2149,0145,1
Materiella anläggningstillgångar128,4131,8152,5157,5129,5139,0134,7142,5
Nyttjanderättstillgångar46,9       
Finansiella anläggningstillgångar3,43,84,14,42,72,74,04,7
Uppskjutna skattefordringar27,625,123,718,617,720,77,412,5
Summa anläggningstillgångar598,0367,4391,8392,4361,2365,5295,1304,8
         
Omsättningstillgångar        
Varulager287,9212,6203,1198,8185,8182,3138,0136,6
Övriga omsättningstillgångar211,7194,7207,3181,1198,4183,2126,6126,0
Kassa och bank131,1215,5156,032,346,126,4114,0102,0
SUMMA TILLGÅNGAR1 228,8990,2958,2804,6791,5757,4673,7669,4
         
EGET KAPITAL        
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare563,1504,9483,2324,5348,4321,3335,7301,6
Summa eget kapital563,1504,9483,2324,5348,4321,3335,7301,6
         
SKULDER        
Långfristiga skulder325,6233,4231,9222,7209,0213,0177,1194,3
Checkräkningskredit---32,7-25,7--
Kortfristiga skulder340,1251,8243,1224,7234,1197,4160,9173,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 228,8990,2958,2804,6791,5757,4673,7669,4

Balansräkning - Kvartal

MSEK2019
31 dec
2019
30 sep
2019
30 jun
2019
31 mar
2018
31 dec
2018
30 sep
2018
30 jun
2018
31 mar
2017
31 Dec
2017
30 sep
2017
30 jun
2017
31 mar
2016
31 dec
2016
30 sep
2016
30 jun
2016
31 mar
2015
31 dec
2015
30 sep
2015
30 jun
2015
31 Mar
2014
31 dec
2014
30 sep
2014
30 jun
2014
31 Mar
2013
31 dec
2013
30 sep
2013
30 jun
2013
31 Mar
2012
31 dec
2012
30 sep
2012
30 jun
2012
31 mar
TILLGÅNGAR                                
                                 
Anläggningstillgångar                                
Immateriella tillgångar391,7403,6404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3211,9212,3213,3212,7211,3210,9207,0204,3203,2202,3193,6149,3149,0146,9146,4145,3145,1142,0145,7146,0
Materiella anläggningstillgångar128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8157,5141,7139,1129,8129,5131,1134,6137,9139,0141,0143,6137,0134,7134,2136,4141,4142,5148,7152,4150,9
Nyttjanderättstillgångar46,959,563,352,9                            
Finansiella anläggningstillgångar3,415,13,93,83,84,24,24,24,14,44,54,44,44,94,84,92,73,02,72,72,72,94,14,14,04,64,64,54,710,64,94,9
Uppskjutna skattefordringar27,627,325,922,725,123,024,324,123,723,519,318,618,619,619,017,617,714,215,115,920,78,68,27,47,410,511,413,212,57,313,514,3
Summa anläggningstillgångar598,0638,4630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1392,4378,5376,1365,1361,2359,1359,4360,8365,6354,8349,5297,8295,1296,2298,8304,4304,8308,6316,5316,1
                                 
Omsättningstillgångar                                
Varulager287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8198,8203,8203,0207,2185,8183,7196,5202,0182,3181,4190,9140,0138,0127,6149,6148,6136,6138,3165,7163,1
Övriga omsättningstillgångar211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8181,0221,4224,6240,9198,4231,0227,7231,2183,2216,1212,8172,3126,6153,0190,5224,9185,7178,0191,3213,5
Kassa och bank131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,127,113,127,726,424,415,7108,5114,097,756,036,642,350,525,543,1
SUMMA TILLGÅNGAR1 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8791,5800,9796,7821,7757,4776,6768,9718,6673,7674,5694,9714,5669,4675,4699,0735,8
                                 
EGET KAPITAL                              
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2321,3327,9320,4347,3335,7324,4311,0321,6301,6296,6290,4333,9
Summa eget kapital563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2321,3327,9320,4347,3335,7324,4311,0321,6301,6296,6290,4333,9
                                 
SKULDER                                
Långfristiga skulder325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4222,7225,2218,3211,2209,0210,2210,7211,5213,0193,7182,7175,9177,1187,0188,8196,8194,3202,4204,5200,9
Checkräkningskredit-----------20,532,739,750,4---17,920,425,735,931,9---------
Kortfristiga skulder340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4224,7255,6248,6259,6234,1247,9243,1248,6197,4219,2233,9195,4160,9163,1195,1196,1173,5176,4204,1201,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1804,6839,7820,5850,8791,5800,9796,7821,7757,4776,6768,9718,6673,7674,5694,9714,5669,4675,4699,0735,8