Förändring eget kapital

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Förändring eget kapital - Helår

MSEK2018201720162015201420132012
        
Ingående balans 1 januari483,2324,5348,4321,3335,7301,6336,3
Ändrad redovisningsprincip av förmånsbestämda pensioner      -20,0
Justerad ingående balans 1 januari483,2324,5348,4321,3335,7301,6316,3
Nyemission-136,0-----
Emissionsutgifter, netto--4,4-----
Utdelning-40,3-40,3-91,6-34,3-34,3-28,6-45,8
Totalresultat62,067,467,761,419,962,731,1
Utgående balans504,9483,2324,5348,4321,3335,7301,6

Förändring eget kapital - Kvartal

MSEK2019
30 jun
2019
31 mar
2018
31 dec
2018
30 sept
2018
30 jun
2018
31 mar
2017
31 Dec
2017
30 Sept
2017
30 jun
2017
31 mar
2016
31 dec
2016
30 sep
2016
30 jun
2016
31 mar
2015
31 dec
2015
30 sep
2015
30 jun
2015
31 Mar
2014
31 dec
2014
30 sep
2014
30 jun
2014
31 Mar
2013
31 dec
2013
30 sept
2013
30 jun
2013
31 Mar
2012
31 dec
2012
30 sep
2012
30 jun
2012
31 mar
                               
Ingående balans 1 januari504,9504,9483,2483,2483,2483,2324,5324,5324,5324,5348,4348,4348,4348,4321,3321,3321,3321,3335,7335,7335,7335,7301,6301,6301,6301,6336,3336,3336,3336,3
Ändrad redovisningsprincip av förmånsbestämda pensioner                          -20,0-20,0-20,0-18,8
Justerad ingående balans 1 januari504,9504,9483,2483,2483,2483,2324,5324,5324,5324,5348,4348,4348,4348,4321,3321,3321,3321,3335,7335,7335,7335,7301,6301,6301,6301,6316,3316,3316,3317,5
Nyemission39,0     136,0136,0136,0                     
Emissionsutgifter, netto      -4,4-4,4-4,4                     
Utdelning-40,30,0-40,3-40,3-40,3 -40,3-40,3-40,30,0-91,6-91,6-91,60,0-34,3-34,3-34,30,0-34,3-34,3-34,3 -28,6-28,6-28,6 -45,8-45,8-45,8 
Totalresultat41,334,662,050,933,018,267,456,742,423,367,762,346,331,561,455,938,019,919,926,519,011,662,751,438,020,031,126,119,916,4
Utgående balans544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8324,5319,2303,1380,0348,4342,9325,0341,2321,3327,9320,4347,3335,7324,4311,0321,6301,6296,6290,4333,9