Resultaträkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Resultaträkning - Helår

MSEK20202019201820172016 
Nettoomsättning1 536,81 313,51 138,11 125,91 109,2 
Kostnad för sålda varor-984,1-865,6-759,8-738,2-736,1 
Bruttoresultat552,7447,9378,3387,6373,0 
       
Rörelsekostnader-348,2-329,0-307,7-298,8-289,8 
Övriga rörelseintäkter och kostnader4,05,710,74,31,3 
EBITA208,5124,681,393,284,6 
       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-11,0-7,4    
Rörelseresultat197,5117,281,393,284,6 
Finansiella poster – netto-65,4-2,7-2,5-4,0-2,5 
Resultat före skatt132,2114,578,889,182,1 
       
Inkomstskatt-45,6-27,4-16,6-17,8-17,4 
Periodens resultat86,687,062,271,364,7 
       
Övrigt totalresultat      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-2,9-27,2-3,1-8,0-11,8 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,65,40,51,82,6 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen      
Omräkningsdifferenser-18,7-6,75,43,48,7 
Säkring av mässing2,31,3-3,8-1,44,4 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,5-0,30,80,3-1,0 
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare67,459,662,067,467,7 
       
Resultat per aktie      
Resultat per aktie (kronor)6,246,334,625,535,66 
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)13,913,713,412,911,4 

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sept
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Okt-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
  
Nettoomsättning491,7428,1396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1274,8256,9302,7291,5261,7245,4303,4298,6  
Kostnad för sålda varor-296,2-255,8-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7-184,7-170,8-199,7-183,2-183,2-161,6-203,9-187,3  
Bruttoresultat195,5172,3148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,490,186,1103,0108,478,583,899,5111,3  
                         
Rörelsekostnader-92,8-93,7-86,9-80,2-86,1-95,1-88,3-73,1-90,5-77,2-80,2-64,4-84,2-79,0-78,5-65,7-78,3-76,2-72,7-65,9-76,5-74,6  
Övriga rörelseintäkter och kostnader2,42,22,12,31,7-2,13,10,71,30,72,83,72,81,41,51,51,5-0,2-1,71,00,61,4  
EBITA105,180,863,248,537,759,016,934,234,039,515,826,722,016,813,121,826,232,04,018,923,638,1  
                         
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-5,6-3,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-1,8               
Rörelseresultat99,577,160,545,735,056,314,131,432,139,515,826,722,016,813,121,826,232,04,018,923,638,1  
Finansiella poster – netto-0,2-4,7-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4-0,2-1,4-1,0-1,3-0,80,3-0,6-1,4  
Resultat före skatt99,372,525,044,09,653,513,231,031,239,114,625,121,817,212,920,425,230,73,219,223,136,6  
                         
Inkomstskatt-22,0-17,0-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0-3,3-2,4-5,6-6,50,2-4,4-4,6-8,5  
Periodens resultat77,255,59,634,01,441,69,424,522,430,711,920,117,013,29,618,019,624,23,414,818,428,2  
                         
Övrigt totalresultat                        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner6,30,1-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1-4,3-3,8--0,8-5,0-7,6-  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-1,30,00,7-0,1---1,13,43,00,10,4-1,01,0-1,00,8---0,21,11,7-  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                        
Omräkningsdifferenser-8,713,8-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,03,5-1,31,4-0,3-0,34,61,23,1  
Säkring av mässing-1,62,30,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,21,10,7-2,5-0,72,20,61,40,2  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,4-0,5-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,70,10,30,10,3-0,2-0,20,60,2-0,5-0,1-0,3-  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare72,371,2-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,611,117,914,818,210,714,319,123,35,416,014,731,5  
                         
Resultat per aktie                        
Före och efter utspädning (kronor)5,483,980,692,450,103,000,681,771,632,280,891,491,260,980,711,341,482,110,291,291,612,46  
Genomsnittligt antal aktier, m14,114,013,913,913,913,913,913,913,713,413,413,413,413,413,413,413,211,411,411,411,411,4  

Resultaträkning - Delår

MSEK2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Jan-Dec
2016
Jan-Sep
2016
Jan-Jun
2016
Jan-Mar
  
Nettoomsättning919,7428,11 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,11 125,9851,0594,2291,51 109,2847,4602,0298,6  
Kostnad för sålda varor-551,9-255,8-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7-738,2-553,5-382,8-183,2-736,1-552,9-391,2-187,3  
Bruttoresultat367,8172,3552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4387,6297,5211,4108,4373,0294,5210,8111,3  
                         
Rörelsekostnader-186,6-93,7-348,2-261,4-181,2-95,1-329,0-240,8-167,7-77,2-307,7-227,5-163,1-79,0-298,8-220,2-154,5-76,2-289,8-217,0-151,1-74,6  
Övriga rörelseintäkter och kostnader4,72,24,01,9-0,4-2,15,72,61,90,710,77,94,21,44,32,71,3-0,21,33,12,11,4  
EBITA185,980,8208,5145,296,859,0124,6107,773,439,581,365,538,816,893,280,058,232,084,680,661,738,1  
                         
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-9,2-3,7-11,0-8,3-5,5-2,8-7,4-4,6-1,8               
Rörelseresultat176,677,1197,5137,091,356,3117,2103,171,639,581,365,538,816,893,280,058,232,084,680,661,738,1  
Finansiella poster – netto-4,9-4,7-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4-4,0-3,8-2,3-1,3-2,5-1,7-2,0-1,4  
Resultat före skatt171,872,5132,2107,163,153,5114,5101,270,239,178,864,239,017,289,176,355,930,782,178,959,736,6  
                         
Inkomstskatt-39,0-17,0-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0-17,8-14,5-12,1-6,5-17,4-17,5-13,1-8,5  
Periodens resultat132,855,586,677,043,041,687,077,653,130,762,250,230,213,271,361,843,824,264,761,446,628,2  
                         
Övrigt totalresultat                        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner6,40,1-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1-8,0-3,8---11,8-12,6-7,6-  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-1,30,00,6-0.1--5,46,43,00,10,5-1,0-1,80,8--2,62,81,7-  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                        
Omräkningsdifferenser5,013,7-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,03,4-0,21,1-0,38,79,04,43,1  
Säkring av mässing0,72,32,31,60,4-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2-1,4-2,5-3,2-0,74,42,21,60,2  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,1-0,5-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,30,30,50,70,2-1,0-0,5-0,3-  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare143,471,167,481,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,267,456,742,423,367,762,346,431,5  
                         
Resultat per aktie                        
Före och efter utspädning (kronor)9,463,986,245,543,103,006,335,673,902,284,623,742,240,985,534,863,552,115,665,364,072,46  
Genomsnittligt antal aktier, m14,014,013,913,913,913,913,713,713,613,413,413,413,413,412,912,712,311,411,411,411,411,4