Resultaträkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Resultaträkning - Helår

MSEK20192018201720162015201420132012
Nettoomsättning1 313,51 138,11 125,91 109,21 112,6969,0823,7860,5
Kostnad för sålda varor-865,6-759,8-738,2-736,1-739,2-652,1-559,6-586,0
Bruttoresultat447,9378,3387,6373,0373,4316,9264,1274,5
         
Rörelsekostnader-336,3-307,7-298,8-289,8-276,5-264,5-198,4-239,6
Övriga rörelseintäkter och kostnader5,710,74,31,3-11,2-4,24,33,4
Andra vinster/förluster - netto        
         
Rörelseresultat117,281,393,284,685,748,370,038,3
Finansiella poster – netto-2,7-2,5-4,0-2,5-5,0-5,5-2,5-3,6
Resultat före skatt114,578,889,182,180,742,867,534,7
         
Inkomstskatt-27,4-16,6-17,8-17,4-19,1-11,6-15,8-2,1
Periodens resultat87,062,271,364,761,631,251,732,6
         
Övrigt totalresultat        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-27,2-3,1-8,0-11,85,6-20,113,9-0,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat5,40,51,82,6-1,34,6-3,1 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen        
Omräkningsdifferenser-6,75,43,48,7-3,53,5-0,5-0,2
Säkring av mässing1,3-3,8-1,44,4-1,20,90,9-1,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,30,80,3-1,00,3-0,2-0,20,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare59,662,067,467,761,419,962,731,1
         
Resultat per aktie        
Resultat per aktie (kronor)6,334,625,535,665,382,724,512,85
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)13,713,412,911,411,411,411,411,4

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2020
jan-mar
2019
okt-dec
2019
jul-sep
2019
apr-jun
2019
jan-mar
2018
okt-dec
2018
jul-sep
2018
apr-jun
2018
jan-mar
2017
okt-dec
2017
jul-sep
2017
apr-jun
2017
jan-mar
2016
okt-dec
2016
jul-sep
2016
apr-jun
2016
jan-mar
2015
okt-dec
2015
jul-sep
2015
apr-jun
2015
jan-mar
2014
okt-dec
2014
jul-sep
2014
apr-jun
2014
jan-mar
2013
okt-dec
2013
jul-sep
2013
apr-juni
2013
jan-mar
2012
okt-dec
2012
jul-sep
2012
apr-jun
2012
jan-mar
Nettoomsättning419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1274,8256,9302,7291,5261,7245,4303,4298,6269,7261,8288,4292,6243,0238,2262,1225,6189,1181,9229,3223,3197,6186,9240,1235,9
Kostnad för sålda varor-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7-184,7-170,8-199,7-183,2-183,2-161,6-203,9-187,3-184,9-176,8-190,5-187,1-164,4-160,1-176,0-151,5-135,0-124,7-157,2-142,5-142,5-130,9-163,6-149,0
Bruttoresultat156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,490,186,1103,0108,478,583,899,5111,384,885,097,9105,578,678,186,174,154,157,272,180,855,156,076,586,9
                                  
Rörelsekostnader-97,9-91,0-75,8-92,3-77,2-80,2-64,4-84,2-79,0-78,5-65,7-78,3-76,2-72,7-65,9-76,5-74,6-73,3-63,3-68,5-71,3-74,3-61,3-73,2-55,8-50,6-42,2-50,5-55,1-61,0-45,8-68,1-64,7
Övriga rörelseintäkter och kostnader-2,13,10,71,30,72,83,72,81,41,51,51,5-0,2-1,71,00,61,4-3,8-2,8-1,7-2,7-3,7-0,50,4-0,30,21,00,52,61,20,5-0,32,0
Andra vinster/förluster - netto                                 
                                  
Rörelseresultat56,314,131,432,139,515,826,722,016,813,121,826,232,04,018,923,638,17,818,827,731,50,616,313,318,03,716,022,128,3-4,710,78,124,2
                                  
Finansiella poster – netto-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4-0,2-1,4-1,0-1,3-0,80,3-0,6-1,4-1,5-0,8-1,4-1,3-1,7-1,0-1,9-0,8-0,3-1,1-0,4-0,8-0,2-1,2-0,6-1,6
Resultat före skatt53,513,231,031,239,114,625,121,817,212,920,425,230,73,219,223,136,66,318,026,330,2-1,115,311,417,23,414,921,727,5-4,99,57,522,6
                                  
Inkomstskatt-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0-3,3-2,4-5,6-6,50,2-4,4-4,6-8,5-1,0-3,6-6,8-7,7-0,9-3,2-2,3-5,2-1,2-2,9-5,4-6,310,8-3,3-2,8-6,8
Periodens resultat41,69,424,522,430,711,920,117,013,29,618,019,624,23,414,818,428,25,214,419,522,5-2,012,19,112,02,212,016,321,25,96,24,715,8
                                  
Övrigt totalresultat                                 
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                 
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner0,01,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1-4,3-3,80,00,00,8-5,0-7,60,06,2-0,72,9-2,8-12,8-3,4-3,90,010,41,22,20,0-0,2-0,1-0,1-0,1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,0-1,13,43,00,10,4-1,01,00,01,00,80,00,0-0,21,11,70,0-1,50,1-0,80,83,30,60,80,0-2,3-0,3-0,50,00,1   
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                 
Omräkningsdifferenser23,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,03,5-1,31,4-0,3-0,34,61,23,1-4,64,4-3,1-0,45,0-2,10,40,10,2-0,30,4-0,70,2-0,30,4-0,2
Säkring av mässing-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,21,10,7-2,5-0,72,20,61,40,20,1-0,6-0,90,3-0,10,41,2-0,61,01,1-0,5-0,7-1,10,4-1,91,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,40,10,00,5-0,70,10,30,10,3-0,2-0,20,60,2-0,5-0,1-0,30,00,00,10,2-0,10,0-0,1-0,20,1-0,2-0,30,10,20,2-0,10,5-0,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare64,0-0,719,06,834,611,117,914,818,210,714,319,123,35,416,014,731,55,517,917,820,1-6,67,57,411,611,313,418,020,05,16,13,616,4
                                  
Resultat per aktie                                 
Före och efter utspädning (kronor)3,000,681,771,632,280,891,491,260,980,711,341,482,110,291,291,612,460,461,261,701,96-0,171,060,801,050,191,051,421,850,520,540,411,38
Genomsnittligt antal aktier, m13,913,913,913,713,413,413,413,413,413,413,413,211,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,4

Resultaträkning - Delår

MSEK2020
jan-mar
2019
jan-dec
2019
jan-sep
2019
jan-jun
2019
jan-mar
2018
jan-dec
2018
jan-sep
2018
jan-jun
2018
jan-mar
2017
jan-dec
2017
jan-sep
2017
jan-jun
2017
jan-mar
2016
jan-dec
2016
jan-sep
2016
jan-jun
2016
jan-mar
2015
jan-dec
2015
jan-sep2
2015
jan-jun
2015
jan-mar
2014
jan-dec
2014
jan-sep
2014
jan-jun
2014
jan-mar
2013
jan-dec
2013
jan- sep
2013
jan-jun
2013
jan-mar
2012
jan-dec
2012
jan-sep
2012
jan-jun
2012
jan-mar
Nettoomsättning419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,11 125,9851,0594,2291,51 109,2847,4602,0298,61 112,6842,8581,0292,6969,0726,0487,8225,6823,7634,6452,6223,3860,5662,9476,0235,9
Kostnad för sålda varor-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7-738,2-553,5-382,8-183,2-736,1-552,9-391,2-187,3-739,2-554,3-377,6-187,1-652,1-487,6-327,6-151,5-559,6-424,6-299,7-142,5-586,0-443,5-312,9-149,0
Bruttoresultat156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4387,6297,5211,4108,4373,0294,5210,8111,3373,4288,5203,4105,5316,9238,4160,274,1264,1210,0152,980,8274,5219,4163,486,9
                                  
Rörelsekostnader-97,9-336,3-245,3-169,5-77,2-307,7-227,5-163,1-79,0-298,8-220,2-154,5-76,2-289,8-217,0-151,1-74,6-276,5-203,1-139,7-71,3-264,4-190,2-129,0-55,8-198,4-147,8-105,6-55,1-239,6-178,6-132,7-64,7
Övriga rörelseintäkter och kostnader-2,15,72,61,90,710,77,94,21,44,32,71,3-0,21,33,12,11,4-11,2-7,5-4,5-2,7-4,2-0,50,1-0,34,34,13,12,63,42,21,62,0
Andra vinster/förluster - netto                                 
                                  
Rörelseresultat56,3117,2103,171,639,581,365,538,816,893,280,058,232,084,680,661,738,185,777,959,231,548,347,731,318,070,066,350,428,338,343,032,324,2
                                  
Finansiella poster – netto-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4-4,0-3,8-2,3-1,3-2,5-1,7-2,0-1,4-5,0-3,5-2,7-1,3-5,5-3,8-2,7-0,8-2,5-2,2-1,2-0,8-3,6-3,4-2,2-1,6
Resultat före skatt53,5114,5101,270,239,178,864,239,017,289,176,355,930,782,178,959,736,680,774,456,530,242,843,928,617,267,564,149,227,534,739,630,122,6
                                  
Inkomstskatt-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0-17,8-14,5-12,1-6,5-17,4-17,5-13,1-8,5-19,1-18,0-14,5-7,7-11,6-10,7-7,5-5,2-15,8-14,6-11,7-6,3-2,1-12,9-9,6-6,8
Periodens resultat41,687,077,653,130,762,250,230,213,271,361,843,824,264,761,446,628,261,656,442,022,531,233,221,112,051,749,537,521,232,626,720,515,8
                                  
Övrigt totalresultat                                 
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                 
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner0,0-27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1-8,0-3,80,00,0-11,8-12,6-7,60,05,6-0,70,0-2,8-20,1-7,3-3,90,013,93,52,30,0-0,2-0,2-0,2-0,1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,05,46,43,00,10,50,01,00,01,80,80,00,02,62,81,70,0-1,30,10,00,84,61,40,80,0-3,1-0,8-0,50,0 0,10,1 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                 
Omräkningsdifferenser23,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,03,4-0,21,1-0,38,79,04,43,1-3,51,1-3,5-0,43,5-1,60,50,1-0,5-0,7-0,4-0,7-0,2-0,40,0-0,2
Säkring av mässing-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2-1,4-2,5-3,2-0,74,42,21,60,2-1,2-1,3-0,60,30,91,00,6-0,60,9-0,1-1,2-0,7-1,3-0,1-0,72,0
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,30,30,50,70,2-1,0-0,5-0,30,00,30,30,1-0,1-0,2-0,2-0,10,0-0,20,00,30,20,20,00,2-0,2
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare64,059,660,341,334,662,050,933,018,267,456,742,423,367,762,346,431,561,455,938,020,119,926,519,011,662,751,438,020,031,126,119,917,3
                                  
Resultat per aktie                                 
Före och efter utspädning (kronor)3,006,335,673,902,284,623,742,240,985,534,863,552,115,665,364,072,465,384,923,671,962,722,901,851,054,514,333,271,852,852,330,542,00
Genomsnittligt antal aktier, m13,913,713,713,613,413,413,413,413,412,912,712,311,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,411,4