Resultaträkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Resultaträkning - Helår

MSEK20202019201820172016
Nettoomsättning1 536,81 313,51 138,11 125,91 109,2
Kostnad för sålda varor-984,1-865,6-759,8-738,2-736,1
Bruttoresultat552,7447,9378,3387,6373,0
      
Rörelsekostnader-359,2-336,3-307,7-298,8-289,8
Övriga rörelseintäkter och kostnader4,05,710,74,31,3
Andra vinster/förluster - netto     
      
Rörelseresultat197,5117,281,393,284,6
Finansiella poster – netto-65,4-2,7-2,5-4,0-2,5
Resultat före skatt132,2114,578,889,182,1
      
Inkomstskatt-45,6-27,4-16,6-17,8-17,4
Periodens resultat86,687,062,271,364,7
      
Övrigt totalresultat     
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen     
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-2,9-27,2-3,1-8,0-11,8
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,65,40,51,82,6
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen     
Omräkningsdifferenser-18,7-6,75,43,48,7
Säkring av mässing2,31,3-3,8-1,44,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,5-0,30,80,3-1,0
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare67,459,662,067,467,7
      
Resultat per aktie     
Resultat per aktie (kronor)6,246,334,625,535,66
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)13,913,713,412,911,4

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2020
Okt-dec
2020
Jul-Sept
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Okt-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
Nettoomsättning396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1274,8256,9302,7291,5261,7245,4303,4298,6
Kostnad för sålda varor-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7-184,7-170,8-199,7-183,2-183,2-161,6-203,9-187,3
Bruttoresultat148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,490,186,1103,0108,478,583,899,5111,3
                     
Rörelsekostnader-89,6-82,9-88,9-97,9-91,0-75,8-92,3-77,2-80,2-64,4-84,2-79,0-78,5-65,7-78,3-76,2-72,7-65,9-76,5-74,6
Övriga rörelseintäkter och kostnader2,12,31,7-2,13,10,71,30,72,83,72,81,41,51,51,5-0,2-1,71,00,61,4
Andra vinster/förluster - netto                    
                     
Rörelseresultat60,545,735,056,314,131,432,139,515,826,722,016,813,121,826,232,04,018,923,638,1
Finansiella poster – netto-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4-0,2-1,4-1,0-1,3-0,80,3-0,6-1,4
Resultat före skatt25,044,09,653,513,231,031,239,114,625,121,817,212,920,425,230,73,219,223,136,6
                     
Inkomstskatt-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0-3,3-2,4-5,6-6,50,2-4,4-4,6-8,5
Periodens resultat9,634,01,441,69,424,522,430,711,920,117,013,29,618,019,624,23,414,818,428,2
                     
Övrigt totalresultat                    
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                    
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1-4,3-3,8--0,8-5,0-7,6-
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,7-0,1---1,13,43,00,10,4-1,01,0-1,00,8---0,21,11,7-
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                    
Omräkningsdifferenser-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,03,5-1,31,4-0,3-0,34,61,23,1
Säkring av mässing0,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,21,10,7-2,5-0,72,20,61,40,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,70,10,30,10,3-0,2-0,20,60,2-0,5-0,1-0,3-
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,611,117,914,818,210,714,319,123,35,416,014,731,5
                     
Resultat per aktie                    
Före och efter utspädning (kronor)0,692,450,103,000,681,771,632,280,891,491,260,980,711,341,482,110,291,291,612,46
Genomsnittligt antal aktier, m13,913,913,913,913,913,913,713,413,413,413,413,413,413,413,211,411,411,411,411,4

Resultaträkning - Delår

MSEK2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Jan-Dec
2016
Jan-Sep
2016
Jan-Jun
2016
Jan-Mar
Nettoomsättning1 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,11 125,9851,0594,2291,51 109,2847,4602,0298,6
Kostnad för sålda varor-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7-738,2-553,5-382,8-183,2-736,1-552,9-391,2-187,3
Bruttoresultat552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4387,6297,5211,4108,4373,0294,5210,8111,3
                     
Rörelsekostnader-359,2-269,7-186,7-97,9-336,3-245,3-169,5-77,2-307,7-227,5-163,1-79,0-298,8-220,2-154,5-76,2-289,8-217,0-151,1-74,6
Övriga rörelseintäkter och kostnader4,01,9-0,4-2,15,72,61,90,710,77,94,21,44,32,71,3-0,21,33,12,11,4
Andra vinster/förluster - netto                    
                     
Rörelseresultat197,5137,091,356,3117,2103,171,639,581,365,538,816,893,280,058,232,084,680,661,738,1
Finansiella poster – netto-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4-4,0-3,8-2,3-1,3-2,5-1,7-2,0-1,4
Resultat före skatt132,2107,163,153,5114,5101,270,239,178,864,239,017,289,176,355,930,782,178,959,736,6
                     
Inkomstskatt-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0-17,8-14,5-12,1-6,5-17,4-17,5-13,1-8,5
Periodens resultat86,677,043,041,687,077,653,130,762,250,230,213,271,361,843,824,264,761,446,628,2
                     
Övrigt totalresultat                    
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                    
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1-8,0-3,8---11,8-12,6-7,6-
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,6-0.1--5,46,43,00,10,5-1,0-1,80,8--2,62,81,7-
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                    
Omräkningsdifferenser-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,03,4-0,21,1-0,38,79,04,43,1
Säkring av mässing2,31,60,4-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2-1,4-2,5-3,2-0,74,42,21,60,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,30,30,50,70,2-1,0-0,5-0,3-
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare67,481,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,267,456,742,423,367,762,346,431,5
                     
Resultat per aktie                    
Före och efter utspädning (kronor)6,245,543,103,006,335,673,902,284,623,742,240,985,534,863,552,115,665,364,072,46
Genomsnittligt antal aktier, m13,913,913,913,913,713,713,613,413,413,413,413,412,912,712,311,411,411,411,411,4