Resultaträkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Resultaträkning - Helår

MSEK20192018201720162015
Nettoomsättning1 313,51 138,11 125,91 109,21 112,6
Kostnad för sålda varor-865,6-759,8-738,2-736,1-739,2
Bruttoresultat447,9378,3387,6373,0373,4
      
Rörelsekostnader-336,3-307,7-298,8-289,8-276,5
Övriga rörelseintäkter och kostnader5,710,74,31,3-11,2
Andra vinster/förluster - netto     
      
Rörelseresultat117,281,393,284,685,7
Finansiella poster – netto-2,7-2,5-4,0-2,5-5,0
Resultat före skatt114,578,889,182,180,7
      
Inkomstskatt-27,4-16,6-17,8-17,4-19,1
Periodens resultat87,062,271,364,761,6
      
Övrigt totalresultat     
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen     
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-27,2-3,1-8,0-11,85,6
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat5,40,51,82,6-1,3
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen     
Omräkningsdifferenser-6,75,43,48,7-3,5
Säkring av mässing1,3-3,8-1,44,4-1,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,30,80,3-1,00,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare59,662,067,467,761,4
      
Resultat per aktie     
Resultat per aktie (kronor)6,334,625,535,665,38
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)13,713,412,911,411,4

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2020
Jul-Sept
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Okt-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
2015
Okt-Dec
2015
Jul-Sep
2015
Apr-Jun
2015
Jan-Mar
Nettoomsättning355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1274,8256,9302,7291,5261,7245,4303,4298,6269,7261,8288,4292,6
Kostnad för sålda varor-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7-184,7-170,8-199,7-183,2-183,2-161,6-203,9-187,3-184,9-176,8-190,5-187,1
Bruttoresultat126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,490,186,1103,0108,478,583,899,5111,384,885,097,9105,5
                        
Rörelsekostnader-82,9-88,9-97,9-91,0-75,8-92,3-77,2-80,2-64,4-84,2-79,0-78,5-65,7-78,3-76,2-72,7-65,9-76,5-74,6-73,3-63,3-68,5-71,3
Övriga rörelseintäkter och kostnader2,31,7-2,13,10,71,30,72,83,72,81,41,51,51,5-0,2-1,71,00,61,4-3,8-2,8-1,7-2,7
Andra vinster/förluster - netto                       
                        
Rörelseresultat45,735,056,314,131,432,139,515,826,722,016,813,121,826,232,04,018,923,638,17,818,827,731,5
Finansiella poster – netto-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4-0,2-1,4-1,0-1,3-0,80,3-0,6-1,4-1,5-0,8-1,4-1,3
Resultat före skatt44,09,653,513,231,031,239,114,625,121,817,212,920,425,230,73,219,223,136,66,318,026,330,2
                        
Inkomstskatt-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0-3,3-2,4-5,6-6,50,2-4,4-4,6-8,5-1,0-3,6-6,8-7,7
Periodens resultat34,01,441,69,424,522,430,711,920,117,013,29,618,019,624,23,414,818,428,25,214,419,522,5
                        
Övrigt totalresultat                       
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                       
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner0,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1-4,3-3,8--0,8-5,0-7,6-6,2-0,72,9-2,8
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,1---1,13,43,00,10,4-1,01,0-1,00,8---0,21,11,7--1,50,1-0,80,8
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                       
Omräkningsdifferenser2,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,03,5-1,31,4-0,3-0,34,61,23,1-4,64,4-3,1-0,4
Säkring av mässing1,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,21,10,7-2,5-0,72,20,61,40,20,1-0,6-0,90,3
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,3-0,50,40,1-0,5-0,70,10,30,10,3-0,2-0,20,60,2-0,5-0,1-0,3--0,10,2-0,1
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare38,1-20,364,0-0,719,06,834,611,117,914,818,210,714,319,123,35,416,014,731,55,517,917,820,1
                        
Resultat per aktie                       
Före och efter utspädning (kronor)2,450,103,000,681,771,632,280,891,491,260,980,711,341,482,110,291,291,612,460,461,261,701,96
Genomsnittligt antal aktier, m13,913,913,913,913,913,713,413,413,413,413,413,413,413,211,411,411,411,411,411,411,411,411,4

Resultaträkning - Delår

MSEK2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Jan-Dec
2016
Jan-Sep
2016
Jan-Jun
2016
Jan-Mar
2015
Jan-Dec
2015
Jan-Sep2
2015
Jan-Jun
2015
Jan-Mar
Nettoomsättning1 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,11 125,9851,0594,2291,51 109,2847,4602,0298,61 112,6842,8581,0292,6
Kostnad för sålda varor-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7-738,2-553,5-382,8-183,2-736,1-552,9-391,2-187,3-739,2-554,3-377,6-187,1
Bruttoresultat404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4387,6297,5211,4108,4373,0294,5210,8111,3373,4288,5203,4105,5
                        
Rörelsekostnader-269,7-186,7-97,9-336,3-245,3-169,5-77,2-307,7-227,5-163,1-79,0-298,8-220,2-154,5-76,2-289,8-217,0-151,1-74,6-276,5-203,1-139,7-71,3
Övriga rörelseintäkter och kostnader1,9-0,4-2,15,72,61,90,710,77,94,21,44,32,71,3-0,21,33,12,11,4-11,2-7,5-4,5-2,7
Andra vinster/förluster - netto                       
                        
Rörelseresultat137,091,356,3117,2103,171,639,581,365,538,816,893,280,058,232,084,680,661,738,185,777,959,231,5
Finansiella poster – netto-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4-4,0-3,8-2,3-1,3-2,5-1,7-2,0-1,4-5,0-3,5-2,7-1,3
Resultat före skatt107,163,153,5114,5101,270,239,178,864,239,017,289,176,355,930,782,178,959,736,680,774,456,530,2
                        
Inkomstskatt-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0-17,8-14,5-12,1-6,5-17,4-17,5-13,1-8,5-19,1-18,0-14,5-7,7
Periodens resultat77,043,041,687,077,653,130,762,250,230,213,271,361,843,824,264,761,446,628,261,656,442,022,5
                        
Övrigt totalresultat                       
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                       
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner0,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1-8,0-3,8---11,8-12,6-7,6-5,6-0,7--2,8
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0.1--5,46,43,00,10,5-1,0-1,80,8--2,62,81,7--1,30,1-0,8
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                       
Omräkningsdifferenser2,90,223,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,03,4-0,21,1-0,38,79,04,43,1-3,51,1-3,5-0,4
Säkring av mässing1,60,4-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2-1,4-2,5-3,2-0,74,42,21,60,2-1,2-1,3-0,60,3
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,30,30,50,70,2-1,0-0,5-0,3-0,30,30,1-0,1
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare81,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,267,456,742,423,367,762,346,431,561,455,938,020,1
                        
Resultat per aktie                       
Före och efter utspädning (kronor)5,543,103,006,335,673,902,284,623,742,240,985,534,863,552,115,665,364,072,465,384,923,671,96
Genomsnittligt antal aktier, m13,913,913,913,713,713,613,413,413,413,413,412,912,712,311,411,411,411,411,411,411,411,411,4