Årsredovisningar

Årsredovisning 2019

När 2019 sammanfattas kan vi glädjas åt ett lyckat förvärv som har utökat vår redan starka portfölj av varumärken och sortiment, samtidigt som det skapat en högre internationell närvaro.

Ladda ner Årsredovisning 2019 (PDF)

Årsredovisning 2018

Med facit i hand blev 2018 ett år med fortsatt stabil och lönsam utveckling. Efter en tuff inledning på året genomförde vi ett effektiviseringsprogram för att öka både effektivitet och konkurrenskraft.

Ladda ner Årsredovisning 2018 (PDF)

Årsredovisning 2017

Det har varit ett händelserikt år för FM Mattsson Mora Group – med allt ifrån börsintroduktion till firandet av Mora Armatur 90 år. Jag kan konstatera att vi under 2017 har tagit flera steg i rätt riktning.

Ladda ner Årsredovisning 2017 (PDF)

Årsredovisning 2016

2016 var sammantaget ett stabilt år där första halvåret var starkare än det andra, dels till följd av utmaningar på marknaden men också starkare jämförelsetal.

Ladda ner Årsredovisning 2016 (PDF)

Årsredovisning 2015

Under de senaste åren har FM Mattsson Mora Group stärkt sin ledande ställning på den nordiska marknaden – och föregående år var inget undantag.

Ladda ner Årsredovisning 2015 (PDF)

Årsredovisning 2014

2014 blev på många sätt ett banbrytande år för Ostnor. Köpet av det danska varumärket Damixa med utveckling och tillverkning i Danmark, är en milstolpe och koncernens första förvärv i historien.

Ladda ner Årsredovisning 2014 (PDF)

Årsredovisning 2013

Ostnor visar en kraftig resultat- och lönsamhetsförbättring som tydligt är en följd av genomförda interna förbättringar. Med vår starka marknadsposition och produktportfölj har vi goda förutsättningar för en positiv utveckling kommande år.

Ladda ner Årsredovisning 2013 (PDF)

Årsredovisning 2012

2012 präglades av ett ökat fokus på produktutveckling och intensifierat försäljningsarbete. Därutöver genomdrevs kostnadsreduktioner för anpassa bolaget till de ändrade marknadsförutsättningarna. Även under 2012 förbättrades produktiviteten.

Ladda ner Årsredovisning 2012 (PDF)

Årsredovisning 2011

Inledningen av året visade god volymtillväxt i en stabil marknad som avmattades under andra halvåret. Nettoomsättningen uppgick till 918,6 MSEK (936,0). I volym minskade försäljningen med –3,6 procent (2,2)

Ladda ner Årsredovisning 2011 (PDF)