Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 11 maj 2021

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 11 maj 2021. Med anledning av risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman genom poströstning med stöd av tillfälliga regler. Möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman fanns därmed inte. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning […]

Extra bolagsstämma fattade beslut om efterutdelning

På extra bolagsstämman idag beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning (efterutdelning) om 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 1 oktober 2020.   För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405. Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225. Denna information är sådan information som FM Mattsson […]

Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 14 maj 2020

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 14 maj 2020 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte utbetala aktieutdelning. Styrelsen har ambitionen att senare i år utvärdera […]

Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 16 maj 2019

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 16 maj 2019 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om oförändrat 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 20 maj […]

Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 15 maj 2018

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 15 maj 2018 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om oförändrat 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 17 maj […]

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FM MATTSSON MORA GROUP AB DEN 11 MAJ 2017

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 11 maj 2017 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Årsstämman beslutade vidare om en utdelning på 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 15 maj 2017. […]

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FM MATTSSON MORA GROUP AB DEN 12 MAJ 2016

Årsstämman i FM Mattsson Mora Group AB (”Bolaget” eller ”FM Mattsson Mora”) ägde rum den 12 maj 2016 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade aktieägarna i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de fattade besluten. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställde balans- och resultaträkningarna för Bolaget […]

BESLUT FATTADE VID ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2015

Ostnors årsstämma ägde rum tisdagen den 12 maj 2015 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014 och beslutade om en utdelning på 3 kronor per […]

Beslut fattade vid Ostnors ABS Årsstämma den 14 maj 2014

Ostnors årsstämma ägde rum onsdagen den 14 maj 2014 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013 och beslutade om en utdelning på 3 kronor per […]