Peter Wennerstein tillträder som tf VD i FM Mattsson Mora Group

FM Mattsson Mora Groups styrelse har beslutat att utse Peter Wennerstein till tf VD i bolaget fram till dess en ny VD rekryterats. Peter Wennerstein är idag Marknadsdirektör och tillträder befattningen som tf VD och Koncernchef för FM Mattsson Mora Group med omedelbar verkan. Processen att rekrytera en ny permanent VD har inletts. Den 27 […]

Claes Seldeby lämnar sin befattning som VD i FM Mattsson Mora Group

Claes Seldeby har meddelat styrelsen i FM Mattsson Mora Group att han lämnar sin befattning som VD. Claes har sex månaders uppsägningstid. Sökandet efter hans efterträdare som VD för FM Mattsson Mora Group har påbörjats. ”Claes Seldeby har som VD för FM Mattsson Mora Group starkt bidragit till bolagets positiva tillväxt- och lönsamhetsutveckling. Tack vare […]

NY VD FÖR OSTNOR FINLAND

Ostnor tar ytterligare steg för att stärka sin ställning som marknadsledare i Norden och tillsätter Aki Helminen som ny VD för den finska verksamheten. Aki Helminen har gedigen erfarenhet från att driva försäljning av konsumentvaror genom återförsäljarnätverk främst från Whirlpool-gruppen.

NY VD I HOLLAND OCH BELGIEN

Anita van den Heuvel-Hollemans har utnämnts till ny Vd i Ostnorkoncernens verksamheter i Holland och Belgien. Anita är idag försäljningschef för varumärket Damixa i Benelux-länderna och blir nu även Vd för DAMIXA Nederland B.V. och NV Damixa S.A. – Damixa har haft en positiv försäljningsutveckling i Benelux-länderna med Anita som en starkt drivande kraft. Vi […]

Ulf Stenfeldt – ny försäljningschef

Ulf Stenfeldt har utsetts till ny försäljningschef för den svenska konsumentmarknaden (Business To Consumer). Ulf var tidigare ansvarig för Damixas verksamhet i Sverige. Peter Bäckström kvarstår i rollen som försäljningschef för den svenska marknaden avseende Business to Business (BTB). ”Tillsammans kommer Ulf och Peter att kunna optimera Ostnors försäljning på den Svenska marknaden”, säger Niclas […]

JAN JÖRGENSEN NY INKÖP- OCH LOGISTIKCHEF

Jan Jörgensen har utsetts till ny inköp- och logistikchef för koncernen. Jan är idag produktionsdirektör för dotterbolaget Damixa ApS men får från och med 1 november ansvaret inköp och logistik i hela koncernen. ”Det är roligt att ha kunnat göra en intern rekrytering till denna tjänst. Jag har ett stort förtroende för Jan Jörgensen som […]

OLE SANDER NY VD FÖR DAMIXA APS

Ole Sander har utsetts till VD för Damixa APS och fortsätter i rollen som VD för Ostnor Danmark A/S. Ole har under det senaste året haft tjänsten som VD för Ostnor Danmark A/S. Tidigare har han arbetat som VD för Schneider Electric Danmark A/S och Lauritz Knudsen A/S. I samband med att Ole tillträder sin […]

Peter Wennerstein NY Marknadsdirektör på ostnor AB

Peter Wennerstein har utsetts till ny marknadsdirektör för Ostnor AB och medlem av koncernledningen. Han kommer närmast från en tjänst som senior brand and management consultant på Navigate. Han har tidigare arbetat som globalt varumärkesansvarig på DeLaval och som managementkonsult inom Capgemini Consulting och Ernst & Young.

Anna-Carin Bjelkeby tillträder som ny CFO på Ostnor

Den 1 november tillträder Anna-Carin Bjelkeby tjänsten som Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) inom Ostnor AB. Anna-Carin kommer närmast från en tjänst som auktoriserad revisor på PricewaterhouseCoopers (PWC). I samband med att Anna-Carin tillträder sin tjänst tar hon även plats i bolagets koncernledning. ”Det ska bli spännande att få vara med och fortsätta utveckla ett företag […]

UTNÄMNINGAR INOM OSTNOR AB

Den 1 september utsågs Niclas Brandshage till Försäljningsdirektör inom Ostnor AB, med huvudansvar för försäljningen i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Niclas kommer närmast från befattningen som Säljchef Sverige. I samband med detta tog han också plats i bolagets koncernledning. Från samma datum utsågs Peter Bäckström till ny Säljchef Sverige efter Niclas Brandshage. Peter var […]