Bokslutskommuniké januari-december 2019

Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 344,1 Mkr (279,1), en ökning med 23,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.  Rörelseresultatet uppgick till 14,1 Mkr (15,8) motsvarande en rörelsemarginal om 4,1 procent (5,7). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 8,2 Mkr (0,0) avseende i huvudsak nedläggning av monteringsverksamheten i Danmark.  Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog […]

Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 321,9 Mkr (265,4), en ökning med 21,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 31,4 Mkr (26,7), motsvarande en rörelsemarginal om 9,8 procent (10,1). Perioden belastades föregående år med kostnader av engångskaraktär om 3,5 Mkr. Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog med 61,2 Mkr till nettoomsättningen samt 10,6 […]

Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 348,2 Mkr (313,6), en ökning med 11,0 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 32,1 Mkr (22,0), motsvarande en rörelsemarginal om 9,2 procent (7,0). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,7 Mkr (4,3). Resultat per aktie var 1,63 kr (1,26). Kassaflöde efter investeringar uppgick till -114,1 […]

Kvittningsemission för förvärvet av Hot Bath B.V.

Som ett led i förvärvet av Hot Bath B.V. har styrelsen idag, enligt bemyndigande, beslutat om nyemission av aktier av serie B på motsvarande 3,5 miljoner euro till säljarna. Teckningskursen motsvarar ett volymvägt medelvärde av börskursen på bolagets aktie under perioden 26 april – 27 maj 2019 (exklusive utdelning för 2018) omvandlad till euro enligt […]

FM Mattsson Mora Group förvärvar Hot Bath B.V.

FM Mattsson Mora Group (“koncernen”) har kommit överens om förvärvet av Hot Bath B.V. (”Hot Bath”), en av de ledande leverantörerna av blandare till badrum och kök i Nederländerna, samt utvalda exportmarknader. Hot Baths produkter tillverkas i Italien och är kända för sin höga kvalitet och produktdesign. Under 2018 omsatte Hot Bath 20,5 M€ och […]

Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 299,3 Mkr (280,1), en ökning med 6,9 procent jämfört med första kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 39,5 Mkr (16,8), motsvarande en rörelsemarginal om 13,2 procent (6,0). Resultat per aktie var 2,28 kr (0,98). Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,0 Mkr (-0,2). Väsentliga händelser under och efter kvartalet Mikael Östbring […]

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fjärde kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 279,1 Mkr (274,8), en ökning med 1,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade till 15,8 Mkr (13,1), motsvarande en rörelsemarginal om 5,7 procent (4,8). Resultat per aktie var 0,89 kr (0,71). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 42,9 Mkr (35,4). Januari-december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 1 138,1 Mkr (1 125,9) […]

Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Ole Sander, International Sales and Marketing Director samt Vd för FM Mattsson Mora Group Danmark har idag meddelat att han har för avsikt att lämna sin tjänst efter sex år i bolaget. Ole Sander har ingått i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2013 och han lämnar sin tjänst 30 april 2019. ”Det har varit […]

Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Mikael Östbring, Nordic sales and marketing director i FM Mattsson Mora Group, har idag meddelat att han har för avsikt att lämna sin tjänst omedelbart. En rekryteringsprocess inleds för att så snart som möjligt utse hans efterträdare. Mikael Östbring har ingått i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2017. Fredrik Skarp övertar rollen Nordic sales […]

Delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 265,4 Mkr (256,9), en ökning med 3,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (21,8). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 10,1 procent (8,5). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,5 Mkr (0). Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 30,2 Mkr (21,8). Resultat per aktie var […]