FM Mattsson Mora Groups årsredovisning 2015

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.fmm-mora.se Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning i mitten av april. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras på hemsidan i slutet av april.    För ytterligare information, kontakta: Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46(0)705806225 FM Mattsson Mora […]

FM Mattsson Mora Groups bokslutskommuniké januari – december 2015

FJÄRDE KVARTALET 2015 Nettoomsättningen uppgick till 269,7 Mkr (243,0), en ökning med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014 vilket i sin helhet skett genom organisk tillväxt.   Rörelseresultatet uppgick till 7,8 Mkr jämfört med 0,6 Mkr föregående år. Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 1,8 Mkr. Resultat per aktie var 0,46 kr (-0,17). Kassaflödet […]

OSTNORS DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent jämfört med andra kvartalet 2014. För jämförbara enheter var den organiska tillväxten 3,4 procent. Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till 27,7 Mkr jämfört med 13,3 Mkr föregående år. Nettoomsättningen för perioden januari till juni ökade med 19,1 procent jämfört med föregående år. För jämförbara enheter […]

Årsredovisning för 2014 publicerad

Ostnor publicerar idag årsredovisningen för 2014 i PDF-format på Ostnor.se Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare eller andra intressenter som meddelat att de önskar få den hemskickad.    För ytterligare information, kontakta Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör, Ostnor AB (publ.), +46 705806225 Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling […]

Ostnors bokslutskommuniké januari – december 2014

JANUARI-DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 969 Mkr, en ökning med 17,6 procent jämfört med 2013. Ökningen förklaras främst av förvärvet av Damixa. Rörelseresultatet uppgick till 48,3 Mkr. Det är 21,8 Mkr lägre än föregående år vilket förklaras av engångskostnader i samband med förvärv, högre produktionskostnader i samband med omställning till blyfri produktion samt negativa valutaeffekter. Ett […]

Delårsrapport Ostnor AB 1 januari–30 juni 2014

Sammanfattning av andra kvartalet •        Nettoomsättningen uppgick till 262,1 Mkr (229,3).•        Rörelseresultatet uppgick till 13,3 Mkr (22,1).•        Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (9,6)•        Resultat efter skatt uppgick till 9,1 Mkr (16,3).•        Resultat per aktie var 0,80 kr (1,42)•        Kassaflödet efter investeringar uppgick till -98,9 Mkr (12,9) Koncernchefen Claes Seldebys kommenterarDen 29 april offentliggjorde Ostnor förvärvet […]

Delårsrapport april – juni 2013

Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 229,3 MSEK (240,1). Rörelseresultatet uppgick till 22,1 MSEK (8,1). Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (3,4) Resultat efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (4,7). Resultat per aktie var 1,42 SEK (0,41) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 12,9 MSEK (7,5) Första halvåret jan – jun Nettoomsättningen uppgick till 452,6 MSEK (476,0). Rörelseresultatet […]

Bokslutskommuniké januari–december 2012

Fjärde kvartalet •    Nettoomsättningen uppgick till 197,6 MSEK (209,2) •    Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (12,4). Rörelseresultat före engångsposter uppgick till 1,0 MSEK (14,0) •    Rörelsemarginalen uppgick till -2,4 procent (5,9) •    Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (7,7). Resultat per aktie var 0,52 SEK (0,67) •    Kassaflödet efter investeringar uppgick till 26,4 MSEK […]