Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 491,7 Mkr (364,9), en ökning med 34,7 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 28,2 procent för andra kvartalet. EBITA uppgick till 105,1 Mkr (37,7) motsvarande en EBITA-marginal om 21,4 procent (10,3). Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 34,4 Mkr till nettoomsättningen samt […]

Delårsrapport januari-juni 2020

Andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 364,9 Mkr (348,2), en ökning med 4,8 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till -0,9 procent för perioden. Rörelseresultatet uppgick till 35,0 Mkr (32,1) motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 procent (9,2). Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (1,63). Förändringen beror huvudsakligen på en justerad […]

Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 348,2 Mkr (313,6), en ökning med 11,0 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 32,1 Mkr (22,0), motsvarande en rörelsemarginal om 9,2 procent (7,0). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,7 Mkr (4,3). Resultat per aktie var 1,63 kr (1,26). Kassaflöde efter investeringar uppgick till -114,1 […]

Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 313,6 Mkr (302,7), en ökning med 3,6 procent jämfört med andra kvartalet 2017. Rörelseresultatet minskade till 22,0 Mkr (26,2), motsvarande en rörelsemarginal om 7,0 procent (8,7). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,3 Mkr (0). Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 26,3 Mkr (26,2). Resultat per aktie var 1,26 […]

Delårsrapport april – juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 302,7 Mkr (303,4), en minskning med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 26,2 Mkr (23,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,8). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (1,3). Resultat per aktie var 1,48 kr (1,61). Kassaflödet efter investeringar uppgick till […]

Delårsrapport januari – juni 2016

ANDRA KVARTALET 2016 Nettoomsättningen uppgick till 303,4 Mkr (288,4), en ökning med 5,2 procent jämfört med andra kvartalet 2015. Rörelseresultatet uppgick till 23,6 Mkr (27,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,8 procent (9,6). Resultat per aktie var 1,61 kr (1,70). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 21,2 Mkr (23,2). JANUARI-JUNI 2016 Nettoomsättningen uppgick till 602,0 Mkr […]

OSTNORS DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent jämfört med andra kvartalet 2014. För jämförbara enheter var den organiska tillväxten 3,4 procent. Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till 27,7 Mkr jämfört med 13,3 Mkr föregående år. Nettoomsättningen för perioden januari till juni ökade med 19,1 procent jämfört med föregående år. För jämförbara enheter […]

Delårsrapport Ostnor AB 1 januari–30 juni 2014

Sammanfattning av andra kvartalet •        Nettoomsättningen uppgick till 262,1 Mkr (229,3).•        Rörelseresultatet uppgick till 13,3 Mkr (22,1).•        Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (9,6)•        Resultat efter skatt uppgick till 9,1 Mkr (16,3).•        Resultat per aktie var 0,80 kr (1,42)•        Kassaflödet efter investeringar uppgick till -98,9 Mkr (12,9) Koncernchefen Claes Seldebys kommenterarDen 29 april offentliggjorde Ostnor förvärvet […]

Delårsrapport april – juni 2013

Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 229,3 MSEK (240,1). Rörelseresultatet uppgick till 22,1 MSEK (8,1). Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (3,4) Resultat efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (4,7). Resultat per aktie var 1,42 SEK (0,41) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 12,9 MSEK (7,5) Första halvåret jan – jun Nettoomsättningen uppgick till 452,6 MSEK (476,0). Rörelseresultatet […]