Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 299,3 Mkr (280,1), en ökning med 6,9 procent jämfört med första kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 39,5 Mkr (16,8), motsvarande en rörelsemarginal om 13,2 procent (6,0). Resultat per aktie var 2,28 kr (0,98). Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,0 Mkr (-0,2). Väsentliga händelser under och efter kvartalet Mikael Östbring […]

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande.  För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225. Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra […]

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fjärde kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 279,1 Mkr (274,8), en ökning med 1,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade till 15,8 Mkr (13,1), motsvarande en rörelsemarginal om 5,7 procent (4,8). Resultat per aktie var 0,89 kr (0,71). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 42,9 Mkr (35,4). Januari-december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 1 138,1 Mkr (1 125,9) […]

Delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 265,4 Mkr (256,9), en ökning med 3,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (21,8). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 10,1 procent (8,5). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,5 Mkr (0). Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 30,2 Mkr (21,8). Resultat per aktie var […]

Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 313,6 Mkr (302,7), en ökning med 3,6 procent jämfört med andra kvartalet 2017. Rörelseresultatet minskade till 22,0 Mkr (26,2), motsvarande en rörelsemarginal om 7,0 procent (8,7). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,3 Mkr (0). Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 26,3 Mkr (26,2). Resultat per aktie var 1,26 […]

Delårsrapport januari – mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018 Nettoomsättningen uppgick till 280,1 Mkr (291,5), en minskning med 3,9 procent jämfört med första kvartalet 2017. Rörelseresultatet minskade till 16,8 Mkr (32,0). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 6,0 procent (11,0). Kvartalet belastades inte med några kostnader av engångskaraktär (3,9 Mkr föregående år). Resultat per aktie var 0,98 kr (2,11). Kassaflöde efter investeringar […]

FM Mattson Mora Groups årsredovisning för 2017

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under http://www.fmm-mora.com/sv/investerare/Rapporter-presentationer/årsredovisningar     För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 250 59 62 25 Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30   Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen […]

Bokslutskommuniké oktober – december 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 274,8 Mkr (261,7), en ökning med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet ökade till 13,1 Mkr (4,0), vilket var en resultatförbättring om 228 procent. Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 4,8 procent (1,5). Kvartalet belastades inte med några kostnader av engångskaraktär (1,0 Mkr föregående år). Resultat per aktie […]

Delårsrapport juli – september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 256,9 Mkr (245,4), en ökning med 4,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 21,8 Mkr (18,9), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,5 procent (7,7). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (1,3). Resultat per aktie var 1,34 kr (1,29). Kassaflödet efter investeringar uppgick till […]

Delårsrapport april – juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 302,7 Mkr (303,4), en minskning med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 26,2 Mkr (23,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,8). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (1,3). Resultat per aktie var 1,48 kr (1,61). Kassaflödet efter investeringar uppgick till […]