Om

FM Mattsson Mora Group utvecklar, tillverkar och tillhandahåller sanitetsarmaturer samt närliggande koncept, tjänster och service. Den röda tråden i verksamheten är ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. Marknadsföring sker via de starka och väletablerade produktvarumärkena Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa. Styrkan i dessa varumärken är en av koncernens mest värdefulla tillgångar.

För att till fullo utnyttja styrkan i produktvarumärkena pågår en långsiktig process för att tydligt differentiera och positionera dem på marknaden. Målsättningen är att produkterna så långt som möjligt ska komplettera varandra, inte konkurrera. FM Mattsson ska bli det ledande varumärket för vattenkranar i Norden. Nyckelorden är trygghet, hållbarhet och funktion. Mora Armatur är ett premiumvarumärke med tonvikt på design anpassad till modern livsstil. Damixa står för dansk design och god kvalitet.

FM Mattsson Mora Group omsätter över 1000 MSEK och har cirka 520 årsanställda. Tillverkning av bolagets produkter sker i Mora, Sverige och Odense, Danmark