Vision, affärsidé och strategier

Vision

Kundens första val i badrum och kök.

Affärsidé

Vi ska utveckla, tillverka och tillhanda­hålla lösningar för kök och badrum samt tjänster och service med högt kundvärde. Vårt erbjudande till marknaden och våra kunder baseras på attraktiv design, miljö- och hälsosmarta produkter samt hög kvalitet och innovation.

Strategi 2025 – Starkare och snabbare

Vi ska nå vår vision genom lönsam tillväxt och fokus på:

– Ta marknadsandelar
– Leverera ”Vatten med omtanke”
– Förbättra vår effektivitet