Vision, affärsidé och strategier

Vision

Kundens första val i badrum och kök.

Affärsidé

Erbjuda starka varumärken med en WOW-känsla som kunderna är villiga att betala lite extra för.

WOW- Strategi 2025

Vi når våra strategimål genom fokus på:

– Kunderbjudande
– Hållbarhet
– Effektivitet
– Teamwork