Anna Stålenbring

Anna Stålenbring  (född 1961): Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning/bakgrund: Anna Stålenbring har en civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Anna Stålenbring har 30 års erfarenhet från ledande positioner inom internationella industriföretag, varav de 22 senaste åren inom Nefab-koncernen.

Pågående uppdrag: Anna Stålenbring är styrelseledamot i Troax Group AB (publ) och A Advisory AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Anna Stålenbring har varit styrelse ledamot i Swedol AB (publ) samt flera bolag inom Nefabkoncernen.

Innehav i Bolaget: 4 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.