Anna Stålenbring

Anna Stålenbring  (född 1961): Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning/bakgrund: Anna har en civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Anna har 30 års erfarenhet från ledande positioner inom internationella industriföretag, varav de 22 senaste åren inom Nefab-koncernen.

Pågående uppdrag: Anna är styrelseledamot i Troax Group AB (publ), VBG Group AB (publ), Lammhults Design Group AB (publ), Allgon AB (publ), MedicaNatumin AB (publ), Investment AB Chiffonjén och A Advisory AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 4 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja