Annika Borgenstrand

Annika Borgenstrand (född 1964): Arbetstagarrepresentant Unionen, i styrelsen sedan 2019.

Utbildning/bakgrund: Annika har en KY-examen inom informationssystem för företag och organisationer. Annika har jobbat inom bok- och tidningsförlagsbranschen ett antal år, och har också drivit en egen reklambyrå. Sedan 2011 jobbar Annika som grafiker på FM Mattsson Mora Group.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 150 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja