Fredrik Hållestam

Fredrik Hållestam (född 1977): Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2016.

Utbildning/bakgrund: Fredrik Hållestam har en treårig fordonsteknisk utbildning. Fredrik Hållestam är anställd som operatör – Ytbehandlingen. Fredrik Hållestam arbetar för närvarande som klubbordförande för fackklubben FM Mattsson Mora Group på heltid.

Pågående uppdrag: Fredrik Hållestam är styrelseledamot i IF Metall Dalarna.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Fredrik Hållestam har inga uppdrag som avslutats de senaste fem åren.

Innehav i Bolaget: 441 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.