Fredrik Skarp

Fredrik Skarp (född 1975): Verkställande direktör sedan 2016.

Utbildning/bakgrund: Fredrik har en PhD i industriell marknadsföring och inköp från Chalmers samt en BsC i industriell ekonomi från Högskolan i Dalarna. Han kommer närmast från befattningen som VD för Scanmast och var dessförinnan under flera år VD för Morakniv AB. Tidigare verksam under en tioårsperiod inom SSAB på flera olika chefspositioner i Sverige och internationellt.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Teknikföretagens Regionstyrelse Region Mitt samt VVS-Fabrikanternas Råd.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 17 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.