Fredrik Skarp

Fredrik Skarp (född 1975): Verkställande direktör sedan 2016.

Utbildning/bakgrund: Fredrik Skarp har en PhD i industriell marknadsföring och inköp från Chalmers tekniska högskola samt en BsC i industriell ekonomi från högskolan i Dalarna.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Teknikföretagens Regionstyrelse, Region Mitt.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Fredrik Skarp var verkställande direktör för Morakniv AB, Scanmast AB samt Scanhold AB. Fredrik Skarp har även varit styreseordförande i Östnor fastighet AB, Scanmast AS, styrelseledamot i Siljans Turism Intressenter ekonomisk förening, Morakniv AB, KJ Eriksson Förvaltning Aktiebolag och Swerea MEFOS AB samt styrelsesuppleant i Siljan Turism Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: 17 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.