Håkan Broman

Håkan Broman (född 1962): Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning/bakgrund: Jur. kand., fil. Kand. och Stanford Executive Program. Håkan har tidigare varit tillförordnad koncernchef NCC AB, chefsjurist NCC AB, styrelseuppdrag i ett antal NCC-anknutna bolag i Sverige och andra länder.

Pågående uppdrag: Ledamot i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Partner i Penta Construction Group AB samt eget konsultbolag.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 0

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja